Agenda

Bijeenkomst vakgroep Commercie 17/9/19

17-09-2019 \\ Johma, Losser

Beste mensen,

Graag nodigen wij jullie uit voor de bijeenkomst van onze vakgroep

datum                  dinsdag 17 september a.s.
aanvang              inloop vanaf 15.45 uur | start bijeenkomst 16.00 uur
locatie                 Johma, de Pol 35, 7581 CZ Losser

 

AGENDA

#Welkom & mededelingen van de voorzitter

#Johma Oet Twente;
Het verhaal van Johma Oet Twente door Joyce Nijensteen (Brand Manager Johma) en Willem van der Lof. Wat heeft Johma vanaf 2010 gedaan om te groeien en hoe is deze groei gerealiseerd?

#Creatief denken is de sleutel tot de toekomst: gebruik je hersens!
De huidige samenleving en het bedrijfsleven staan te springen om creatieve mensen.
Creativiteit is niet alleen een aangeboren talent, maar vooral een manier van denken die kan worden getraind en ontwikkeld, aldus Jeroen Lutters (lector van hogeschool ArtEZ)

Creativiteit is voor Jeroen de taal van de rechter hersenhelft. Een mens functioneert niet alleen door kennis en verstand (de linkerhersenhelft), maar ook door zijn vermogen om te verbeelden, te associëren en om te gaan met toeval. Focus in onze maatschappij ligt vooral op de onwikkeling van de linkerhersenhelft.  Zolang we door blijven gaan met slechts de helft van onze hersencapacitiet te benutten doen we fundamenteel iets fout.
Jeroen laat ons zien en ervaren hoe het beter kan.

#Borrel & Bites

We rekenen op jullie komst. Graag voor 10 september a.s. even bericht naar gerry@heminkenko.nl of je wel of niet komt.

Tot de 17e!