Agenda

Bijeenkomst vakgroep O&K (ontwikkeling & kwaliteit) 6/6/19

06-06-2019 \\ FoodRecall, Holten

Wanneer:            Donderdag 6 juni

Tijdstip:                van 15:30  tot uiterlijk 18.00 uur

Waar:                   FoodRecall, Schapendijk 7 | 7451 KT Holten

Gastspreker:       Ruurd van Eck | JPR advocaten

Meenemen:         Enkele producten die recent op de markt zijn gebracht

Donderdag 6 juni is er weer een bijeenkomst van de vakgroep O&K. Bij deze bijeenkomst is Ruurd van Eck van JPR advocaten de gastspreker.  Hij neemt ons mee in het thema; The taste of industry: Vertrouwen in de voedingsmiddelenindustrie. Enkele punten die tijdens zijn presentatie aanbod komen zijn:

– elementen van vertrouwen

– inzichten in recente ontwikkelingen m.b.t. voedselveiligheid, gezondheid en regelgeving

– wat zijn/worden de grootste uitdagingen voor de foodbedrijven

– wat kunnen foodbedrijven zelf doen om het vertrouwen te vergroten

Daarnaast zullen we op interactieve wijze enkele voorbeeldcases uit de praktijk bespreken en is er natuurlijk ruimte voor discussie!

 

Korte achtergrond over JPR advocaten: JPR is een advocatenkantoor met ondernemende en gespecialiseerde advocaten vooral werkzaam voor bedrijven in Oost-Nederland in de rol van huisadvocaat of als specialist. Tijdens de bijeenkomst opteren ze voor veel interactie met de deelnemers | prikkelend, wake-up call| smaakmakend en enthousiasmerend | laten spiegelen van de eigen rol van de leden van de vakgroep ontwikkeling & kwaliteit. Voor meer informatie over JPR advocaten kijk op; https://www.jpr.nl/over-jpr

De locatie is dit keer bij FoodRecall!

Voor Innofood leden is de deelname aan de vakgroepbijeenkomsten gratis. Interesse, of nog geen Innofood lid? Meld je dan aan via info@innofood.org.

 

Bijeenkomst vakgroep Commercie 11/6/19

11-06-2019 \\ Holten

datum                  dinsdag 11 juni a.s.
aanvang              inloop vanaf 15.45 uur | start bijeenkomst 16.00 uur | aansluitend BBQ
locatie                 Outdoors | Langstraat 6 | 7451 ND Holten

AGENDA

1. Welkom & mededelingen van de voorzitter

2.“Rondje van de zaak”

3.Trends in food: een (on) gezonde keuze?
Maartje en Sebastiaan Schreijen volgen namens de Rabobank alle trends op het terrein van Consumer Foods in Europa en Nederland. Zij zullen jullie challengen en voorzien van nieuwe inzichten.
Als analisten zijn zij zich terdege bewust van wat gezonde en ongezonde voeding is. Maar er naar handelen is vaak vers twee. Het zijn net gewone mensen.
Vraag is hoe we Maartje, Sebastiaan en de rest van Nederland iets gezonder gaan laten eten in de toekomst, liefst morgen al!

4.Borrel & BBQ

 

We rekenen op jullie komst!  Graag voor 4 juni a.s. even bericht of je wel of niet komt.

Tot de 11e. Dan heffen we met elkaar het glas op een mooie zomer.