Zuivelwerkt is online

27-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

 

De website Zuivel Werkt! biedt een herkenbaar informatiepunt in de zuivel, gericht op het faciliteren van de verbindingen tussen zuivelbedrijven en het scholingveld. Deze website brengt daarom alle beschikbare materiaal en informatie rond de interactie tussen school en zuivelbedrijf bijeen, zodat deze voor iedereen beschikbaar is en op een doelmatige manier kan worden ingezet.

Zuivel Werkt! is opgezet, onderhouden en gefinancierd door het Productschap Zuivel (PZ). Het PZ is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). In het bestuur zijn ondernemers en werknemers vertegenwoordigd die werkzaam zijn in alle schakels van de zuivelketen: melkveehouderij, industrie, groot- en detailhandel. Bestuursbenoemende organisaties zijn: Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelhandel (GEMZU), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten.

 

                                                                                                                       

 

 

Klik hier om naar de website te gaan