Zuivelindustrie en opleiders bundelen kracht voor borgen van zuivelvakkennis

17-05-2013 \\ Innofood nieuws

                     

 

Op 15 mei is in Hoogeveen de samenwerking tussen 18 opleidingspartijen en zuivelbedrijven vastgelegd in een convenant. De deelnemende instellingen en bedrijven vormen de Zuivelkenniscoöperatie (ZKC), die met de website  zuivelacademie.nl een digitale kennis- en leeromgeving voor (toekomstige) zuivelwerkers heeft neergezet.) is bedoeld als ondersteuning voor (bij)scholingstrajecten van werknemers in de Nederlandse zuivelindustrie en van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
 
Zuivelacademie biedt leermodules van zuivelvakkennis op mbo 2, 3-4 niveau. Het systeem geeft ook de mogelijkheid kennis en ervaring van ervaren medewerkers vast te leggen die in de komende jaren vanwege hun leeftijd zullen uitstromen. Met een eigentijdse leerfaciliteit als zuivelacademie.nl wil de zuivelindustrie technisch geïnteresseerde jongeren aanspreken die in de perspectiefvolle zuivelsector aan de slag kunnen.