‘Zorgvuldig omgaan met feiten in antibioticadiscussie’

15-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Vandaag kwamen verschillende media naar buiten met het bericht dat steeds meer Nederlandse ziekenhuizen plofkip schrappen van het menu. Aanleiding voor dit besluit zou zijn dat plofkippen veel antibiotica krijgen toegediend. In diverse artikelen wordt gesteld dat mensen die kippenvlees eten, restjes antibiotica binnen krijgen. Die restjes antibiotica, ‘antibioticaresiduen’, zouden vervolgens zorgen dat er resistente bacteriën ontstaan. Het PPE meldt dat deze redenering onjuist is. Het is van belang dat we deze ingewikkelde en belangrijke discussie voeren op basis van de juiste feiten.

Antibioticaresiduen worden niet in kippenvlees aangetoond. Er gelden goede regels voor controle op aanwezigheid van residuen. Het probleem waar we hier wél over praten is het ontstaan van resistente bacteriën. Als mensen ziek worden door dit soort resistente bacteriën helpen de gebruikelijke soorten antibiotica niet (goed) meer. Een groot gevaar, vooral in ziekenhuizen, waar zich mensen met een verminderde weerstand bevinden. Mensen kunnen op verschillende manieren resistente bacteriën opdoen. Het (overvloedig en onzorgvuldig) gebruik van antibiotica bij de mens zelf kan zorgen voor resistentie, resistente bacteriën kunnen in het buitenland worden opgedaan er kan sprake zijn van overdracht van resistente bacteriën uit de veehouderij. Het is niet duidelijk welke bron voor de meeste problemen zorgt bij de mens. Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan. Het is dan ook een breder probleem dan alleen van de kippensector, een suggestie die nu nogal eens wordt gewekt.

Het antibioticagebruik in de pluimveehouderij moet omlaag en de pluimveesector neemt deze taak uiterst serieus. De sector heeft verschillende maatregelen ingevoerd om het gebruik terug te dringen. Eind 2012 was het antibioticagebruik in de pluimveesector al met 39% gedaald, in 2013 gaat dat naar 50% reductie. De pluimveesector blijft zich inzetten om het antibioticagebruik verder terug te dringen. Vanuit de overheid wordt er op toegezien dat alle Nederlandse kippen voldoen aan de Europese welzijnsregels. Nederland gaat wat dat betreft verder dan de Europese regels. Pluimvee uit alternatieve houderijsystemen lijken minder antibiotica nodig te hebben. Als er meer vlees van dit pluimvee verkocht wordt zal het gebruik van antibiotica ook verder dalen.

 

Bron: PPE