Zorgpad ondervoeding geïmplementeerd bij Alliantie Voeding

20-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Eind 2010 is de Alliantie Voeding gestart met de ontwikkeling en implementatie van het transmuraal zorgpad ondervoeding.Het doel van het zorgpad ondervoeding is vroegtijdige herkenning en goede behandeling van ondervoeding realiseren. Inmiddels heeft het zorgpad breed draagvlak in de regio. Recent besteedde ondermeer het tijdschrift Voeding Nu aandacht aan de resultaten van het zorgpad ondervoeding, dat wordt gefinancierd door zorgverzekeraar Menzis.

 

Ondervoeding heeft ernstige gevolgen voor de gezondheidstoestand van de patiënt en leidt tot langzamer herstel, slechtere wondgenezing en meer en ernstigere complicaties bij ziekte en operaties. Evidence-based behandeling van ondervoeding in de hele zorgketen zorgt dat de patiënt in een betere conditie verkeert en sneller herstelt. Naast gezondheidswinst voor de patiënt levert dit ook reductie van zorgkosten op. Het doel van het zorgpad ondervoeding is vroegtijdige herkenning en goede behandeling van ondervoeding realiseren . Het Transmuraal Voedingsteam Gelderse Vallei beheert het zorgpad ondervoeding. Het Transmuraal Voedingsteam is een team dat bestaat uit medici, verpleegkundigen en diëtisten met expertise op het gebied van ondervoeding. Tevens is een onderzoeker voeding en gezondheid van Wageningen Universiteit betrokken.

 

Het zorgpad ondervoeding wordt inmiddels zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsen (de Regionale Huisartsen Organisatie Gelderse Vallei), de thuiszorgorganisaties en de verpleeghuizen ondersteund door het hoger management. Per organisatie is een contactpersoon aangewezen die de aandacht voor ondervoeding binnen de instellingen op zich neemt. De verschillende stappen in het zorgpad ondervoeding zijn inzichtelijk gemaakt in een flowchart. Daarnaast zijn scholingen georganiseerd voor verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen en diëtisten uit de regio. Tevens is de brochure ‘Goede voeding bij ziekte en herstel’ ontwikkeld om in de hele regio uit te reiken aan mensen met een risico op ondervoeding. De brochure is te bestellen bij de projectleider van het zorgpad ondervoeding.

In samenwerking met de afdeling Humane Voeding van Wageningen University zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Resultaten van onderzoek optimale screeningsmethode op ondervoeding bij patiënten met COPD en patiënten met hartfalen zijn gepresenteerd op het 5e Nationale Voedingscongres. Daarnaast is het onderzoek bij hartfalen-patiënten gepresenteerd bij het nationale congres voor cardiologen. De resultaten zijn inmiddels geïmplementeerd in de poliklinieken van Ziekenhuis Gelderse Vallei. In vervolgonderzoek wordt nu het effect van dieetbehandeling van ondervoede patiënten met COPD en hartfalen onderzocht.

Op ESPEN 2012 zijn de resultaten gepresenteerd van onderzoek op de polikliniek maag-, darm- en leverziekten naar eiwit- en vitamine- en mineralendeficiënties bij patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (Abstract in Clinical Nutrition supplements V7;Sup 1, 2012). Op het 5e Evidence Based Practice congres, 4 december jl, verzorgden Nicole de Roos, assistent professor bij Wageningen University en Marieke Plas een workshop over het belang van vroegtijdige signalering op ondervoeding en binnen het zorgpad.

Voor meer informatie mail projectleider Marieke Plas.

 

Bron: Alliantie Voeding