ZO2Z Award 2013-2014: Jumbo Goor beste supermarkt van Overijssel

04-03-2013 \\ Innofood nieuws


Provinciewinnaars ‘beste supermarkt’ bekend gemaakt

De Provinciewinnaars van de ZO2Z Award zijn bekendgemaakt. De gelukkige winnaars zijn stuk voor stuk ondernemers die als voorbeeld gelden voor de supermarktbranche. Ze zijn succesvol in hun marktgebied en onderscheiden zich door een duidelijke visie op de toekomst, trendsettend en hun aandacht voor klanten en personeel. Zij mogen zich de komende twee jaar de beste zelfstandige ondernemers in foodretail noemen.

 

ZO2Z Award 2013

ZO2Z is de tweejaarlijkse wedstrijd onder zelfstandige supermarktondernemers. Ondernemen is een vak. Een vak dat niet uitsluitend in de schoolbanken geleerd kan worden. De inzet van ondernemers in Nederland is van essentieel belang voor onze economie. De ZO2Z Award staat bekend als een pittige wedstrijd. Met de ZO²Z Award 2013 wil de brancheorganisatie het Vakcentrum aan Nederland laten zien welke zelfstandige topsupermarktondernemers Nederland rijk is.

 

Spannende eerste ronde

De deelnemende supermarktondernemers zijn beoordeeld op ondernemerschap, marketing, vernieuwing, bedrijfseconomisch rendement, klant- en medewerkerstevredenheid, en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door EIM Stratus. Zij hebben onderzocht op welke manier de ondernemer leiding geeft, op welke wijze hij inspeelt op de concurrentie, hoe hij omgaat met nieuwe trends en inzichten en hoe hij een bijdrage levert aan maatschappelijke projecten. Deze bevindingen werden aangevuld met de resultaten van een grootschalig digitaal klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tot slot van de eerste ronde zijn de deelnemers beoordeeld door een A-merk fabrikant en een bank.

 

Actieve, betrokken ondernemers

Uiteraard scoorden de provinciale winnaars op de meeste onderdelen bijzonder hoog. Ze hebben een duidelijk plan voor de toekomst en hechten veel waarde aan de mening van hun klanten en medewerkers. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de ondernemers die veel aandacht besteden aan investeren en innoveren dit met klinkende munt krijgen terugbetaald. Daarnaast blijken de best presterende supermarkten meestal bedrijven te zijn die sterk gericht zijn op hun omgeving. Het zijn ondernemers die overleg voeren met de buurt, lokale activiteiten sponsoren en maatregelen nemen om bijvoorbeeld overlast voor de buurt te beperken. Actief en betrokken ondernemerschap loont, dat is een duidelijke uitkomst van de strijd om de ZO2Z Award!


 

Bekendmaking winnaar ZO2Z Award 2013 op 28 mei

Dag van het Vakcentrum De provinciewinnaars zullen de komende periode nog diverse malen worden beoordeeld. Eind april worden de drie genomineerde ondernemers bekendgemaakt die zullen strijden om de landelijke titel. Op 28 mei, tijdens de Dag van het Vakcentrum, wordt de winnaar van 2013 gepresenteerd.

 

 

Bron: AGF