Zelfregulering kinderen en reclame goed nageleefd door levensmiddelenindustrie

04-09-2013 \\ Innofood nieuws

Sterke verbetering in naleving afspraken op websites

Levensmiddelenfabrikanten hebben de zelfregulering rondom kinderen en reclame in 2013 goed nageleefd. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling die de Stichting Reclame Code (SRC) in opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) uitvoerde. Fabrikanten houden zich aan de restrictie uit de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) om geen reclame te maken gericht op kinderen tot 7 jaar. Ook leven de bedrijven het ‘comply or explain’ principe* na: bedrijven maken geen reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar, tenzij zij hun beleid toelichten op www.zorgvuldigereclame.nl. De naleving op TV en in bioscopen is goed. Dit jaar is in de peiling extra gelet op uitingen op bedrijfswebsites. Er blijkt sprake te zijn van een sterke verbetering in de naleving online ten opzichte van 2012 en van een goed zelfcorrigerend vermogen.

Voedingsmiddelenreclame rond kinderprogrammering op TV afgenomen
Uit cijfers van Spot en Nielsen blijkt dat in Nederland het totaal aan TV-reclames voor voedingsmiddelen rond kinderprogrammering vanaf april 2012 tot en met maart 2013 is afgenomen in vergelijking met de daaraan voorafgaande rapportageperiode. Het totaal aan bruto mediabestedingen daalde met circa 40 procent en het aantal reclameseconden met ruim 30 procent.

Bewustwording online sterk verbeterd
Uit de peiling van 2012 bleek dat veel fabrikanten nog moeite hadden met de definitie van online reclame. Niet alle bedrijven waren zich ervan bewust dat ook websites zich (deels) kunnen richten op kinderen en dat dit ook wordt beschouwd als reclame. Naar aanleiding van deze bevinding heeft de FNLI er het afgelopen jaar op ingezet om bedrijven hier bewust van te maken. Daarom is dit jaar in de peiling extra gelet op de naleving online. Bedrijven die nog uitingen op hun website hadden staan, die niet in lijn zijn met de afspraken, zijn hier door de FNLI op gewezen. Alle betreffende bedrijven hebben het op kinderen gerichte deel toen direct van hun site verwijderd.

‘Comply or explain’ principe aangescherpt met voedingskundige criteria
Begin 2010 nam het bestuur van de Stichting Reclame Code de aangepaste Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) aan. Daarbij spraken levensmiddelenfabrikanten af om geen reclame meer te richten op kinderen tot 7 jaar. Aanvullend spraken de leden van de FNLI af om geen reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen van 7 t/m 12 jaar, tenzij bedrijven hun reclamebeleid toelichten op www.zorgvuldigereclame.nl volgens het principe ‘comply or explain’. De eenduidigheid van dit principe wordt komend jaar verder verbeterd door er uniforme voedingskundige criteria aan te koppelen. Reclame voor voedingsmiddelen mag dan niet meer gericht zijn op kinderen van 7 t/m 12 jaar, tenzij de producten waarvoor reclame wordt gemaakt voldoen aan specifieke voedingskundige criteria. De FNLI werkt er aan om die afspraak op te laten nemen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Een samenvatting van de peiling vindt u hier.

*Het ‘comply or explain’ principe met betrekking tot kinderen van 7 t/m 12 jaar is niet opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, maar het betreft hier een oproep van de FNLI.

Bron: FNLI