Workshop ‘Crowdfunding, nieuwe financiering’ op BioVak

12-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Schaapherders breiden kudde uit met crowdfunding

Op woensdag 23 januari om 15:30 uur in zaal 2 (BD/Demetertent) op de BioVak vertelt Marjel Neefjes, schapenhoudster en communicatie-adviseur over de mogelijkheden van crowdfunding. Marjel en haar man Clemens Oude Groeninger konden voor hun natuurbegrazingsbedrijf een schaapskudde kopen, doordat ruim 200 klanten ‘investeerden in een schaap’. Kun je zo het landschap onderhouden, betaald door burgers? Andere biologische ondernemers ontvingen van klanten een achtergestelde lening voor een nieuwe schuur, of maakten via een vriendenstichting hun grond ‘vrij’. Laat je inspireren door voorbeelden van alternatieve financiering, met of zonder de bank.

‘Investeer in een schaap, wordt Grebbesupporter.’ Zo opent de website www.grebbeveld.nl van nieuwbakken schaapherder Clemens Oude Groeninger, zijn vrouw Marjel Neefjes, hun drie kinderen en natuurlijk twee border collies. Sinds 2001 houdt Clemens schapen naast zijn baan als ketenmanager bij BioNext, maar vanaf dit jaar pakt hij het grootser aan en is de kudde uitgebreid tot ruim 200 schapen. Bovendien heeft Clemens zijn baan opgezegd om zich full time aan het schapenhouden en natuurbeheer te wijden. Clemens en Marjel lieten burgers in en rondom Wageningen in hun schapen investeren om de kudde uit te kunnen breiden en om meteen een vaste band met deze burgers op te bouwen: de investeerders worden namelijk uitbetaald in waardebonnen waarmee ze lamsvlees of activiteiten kunnen inkopen. De investering in een schaap is lekker overzichtelijk en concreet voor burgers, en dat helpt. Marjel: ‘Als terugbetaling van de lening krijg je als klant voor 120 euro aan Grebbebonnen, die je uit kunt geven aan producten en activiteiten als lamsvlees, viltworkshops, schaapscheerdersfeesten of lammetjesdagen.’

De workshop wordt begeleid door Maria van Boxtel, Land & Co. Ondernemers met plannen voor crowdfunding en alternatieve vormen van financiering zijn harte welkom bij de workshops In de BD/Demetertent, met dit jaar speciale aandacht voor bedrijfsopvolging. Het hele programma vol workshops over bedrijfsopvolging en andere biologisch-dynamische onderwerpen vindt u hier.

BioVak 2013 is geopend woensdag 23 januari van 14:00 uur tot 22:00 uur en donderdag 24 januari van 10:30 uur tot 20:00 uur. Meer en actuele informatie over het Streekplein, de workshops en praktijktoers is te vinden op www.vaneigenerf.nl. Nadere informatie over de BioVak 2013 op www.biovak.nl.

De workshops over bedrijfsopvolging bij het BD/Demeterplein worden mede mogelijk gemaakt door het praktijknetwerk Opvolging gezocht! en gefinancierd door de BD verenging, stichting Warmonderhof en het ministerie van EL&I. Europa investeert in haar platteland.

Bron: Biojournaal