Windstreek, nieuw duurzaam concept voor de vleeskuikenhouderij van start in Overijssel

13-09-2013 \\ Innofood nieuws

  
Windstreek is een zeer vernieuwend vleeskuikenhouderijsysteem, waarin dierenwelzijn, diergezondheid, milieu, arbeidsomstandigheden, publieke transparantie en landschappelijke kwaliteit op een nieuw en hoger niveau zijn geïntegreerd. Windstreek is het resultaat van een interactief herontwerpproject, waarin boeren, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen intensief hebben samengewerkt. Innofood-leden Johma, Huuskes, Zwanenberg, Zuivelhoeve, Bolletje en Grolsch hebben daar een rol in gespeeld. 
  
Overijssel is de kraamkamer voor Windstreek. Het systeem is op dit moment in de ontwikkelingsfase naar een commercieel product. De eerste pilotstal zal worden gerealiseerd in Raalte, op het pluimvee- en melkveebedrijf van Robert Nijkamp. De tweede stal zal naar alle waarschijnlijkheid in Losser verrijzen, op de nieuwe locatie van pluimveehouder Edwin Aveskamp.
  
Zowel de markt voor de Windstreek-stal als voor het vlees van de kippen uit die stal zijn in ontwikkeling. Windstreek als stalsysteem is al een flinke stap op weg naar duurzame vleesproductie, maar kan ook heel goed als katalysator werken voor belangrijke vernieuwingen in de regionale toeleverende industrie. Daarnaast liggen er interessante kansen rond de ontwikkeling en aanwending van duurzamer voedergrondstoffen, juist in en rond Overijssel. Hiermee is het concept weer aantrekkelijk voor Overijsselse verwerkende bedrijven in de agrofoodketen.
  
Concreet zijn op dit moment Plukon (met o.a. vestigingen in Dedemsvaart en Goor) en ons Innofood-netwerk actief betrokken. Dat groeit idealiter door naar de realisatie van een stevig productievolume waarmee een eigen markt kan worden bediend en zet zich vervolgens door naar verdere verduurzamingsstappen, onder meer in de verduurzaming van het voerspoor en daarmee de realisatie van een regionale keten, i.s.m. Innofood-leden en voederfabrikanten uit de regio. Mede daarom heeft een brede beoordelingscommissie onlangs een positief advies uitgebracht voor een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Agro en Food van de Provincie Overijssel.

 

Jans Hoekman