‘Wet tegen frisdrank’ biedt geen oplossing tegen obesitas onder jongeren

20-08-2013 \\ Innofood nieuws

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) wil graag reageren op het artikel uit het Algemeen Dagblad van maandag 19 augustus. Hierin roept Rob Oudkerk (lector leefstijlverandering bij Jongeren) op om ‘een wet tegen frisdranken’ in te stellen om daarmee obesitas bij jongeren tegen te gaan. Een ineffectieve maatregel volgens FWS, waarmee niet het probleem van obesitas wordt opgelost.

Invoeren van taks geen invloed op consumptie
Unesda – de Europese koepelorganisatie van frisdrankensector – toont op de website www.fooddrinktax.eu helder aan dat het invoeren van een taks op eten en drinken geen effect heeft op de consumptie hiervan. Er is geen sluitend bewijs dat een taks obesitas bij jongeren vermindert. Frisdrankenconsumptie draagt slechts voor 3% bij aan de calorie-inname van de gemiddelde Europeaan. Wetenschappelijk onderzoek toont daarnaast aan dat er geen causaal verband is tussen prijs en consumptiepatronen. Personen die het meeste consumeren zijn het minst gevoelig voor prijsprikkels. Experts geven aan dat obesitas een probleem is met diverse oorzaken en achtergronden, waarbij de essentie is dat er meer calorieën worden ingenomen dan worden verbrand. Het is van belang dat bij beleidsmaatregelen deze diverse oorzaken van obesitas worden meegenomen.

Frisdranken passen prima in een gezond voedingspatroon
Het is belangrijk gevarieerd en met mate te eten en drinken en voldoende te bewegen. De frisdrankenindustrie onderkent het probleem van overgewicht en speelt daarin een maatschappelijk verantwoorde rol. In juni ondertekende FWS nog het handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’, waarin afspraken zijn gemaakt naar een stap voor stap aanpak naar een gezonder voedingsaanbod op scholen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Op basisscholen zijn leden van FWS helemaal niet aanwezig.
Daarnaast worden door de industrie veel initiatieven ontwikkeld: meer variatie in het assortiment (frisdranken met en zonder calorieën), kleinere verpakkingen, de energiewaarde per portie op het etiket, een verschuiving in mediabestedingen van regular naar light, terughoudend beleid op scholen en rond kinderreclame en het stimuleren van bewegen en sporten.

  

Bron: FWS