“Westland is Urban Farming van Nederland, maar in Nederland ontbreekt visie”

09-12-2013 \\ Innofood nieuws

‘Nederland is te zien als een grote stad. Het groene hart is Central Park, het Westland Urban Farming. Terwijl lokaal product meestal hoger gewaardeerd en duurder betaald wordt, ontbreekt daarvoor in Nederland nog de trots.’ Dat vertelde Meiny Prins gisteren tijdens Grownovation, een bijeenkomst van Tuinbouw Digitaal.
Nieuwe verbindingen
Volgens Prins is er wereldwijd een belangrijke rol weggelegd voor Urban Farming en de biobased economy. Dagelijks vertrekken 180.000 mensen naar de stad. Daar komt bij dat veel steden, gezien de logistieke mogelijkheden en de vruchtbare grond, gelegen zijn in delta’s. De benodigde voedselproductie moet dan ook worden gerealiseerd door de kringlopen te sluiten en afval te hergebruiken. ‘Ook Nederland ligt in een delta’, aldus Prins. ‘Nederland is een grote, groene stad. Het groene hart is Central Park en het Westland is Urban Farming.’ Daar liggen dan ook zeker kansen. ‘Het afzetgebied van Urban Farming loopt op tot 800 kilometer en reikt dus als je naar Westland kijkt, ook tot Duitsland en Groot-Brittannië. Normaal wordt lokaal product meer gewaardeerd en wordt er meer voor betaald. Die trots ontbreekt in Nederland.’