Wereldwijde vraag naar graan, melkproducten en vlees blijft groeien

25-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Akkerbouwers, melkveehouders en vleesveehouders mogen de komende tien jaar betere prijzen verwachten. De wereldwijde vraag naar graan, melkproducten en vlees blijft groeien. Dat stelt de Europese Commissie die een rapport heeft uitgebracht over de vooruitzichten voor de handel in akkerbouw- en zuivel producten en de inkomens van boeren en tuinders.

Door het afnemend aantal boeren stijgen de inkomensverwachtingen van de blijvende boeren. In vergelijking met een gemiddelde over vijf jaar van de periode 2008-2012, zou in 2022 het landbouwinkomen in de EU-27 per arbeidsjaareenheid in reële termen 17,5% hoger moeten zijn ten opzichte van de basisperiode, zo heeft de Europese Commissie becijferd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het gemiddelde landbouwinkomen achterloopt bij de rest van de economie in de EU. Het rapport ‘Verwachtingen voor agrarische markten en inkomen in de EU 2012-2022’ geeft trends aan, maar houdt geen rekening met tussentijdse veranderingen in het EU-landbouwbeleid en wijzigingen in handelsbeleid. Uitgegaan is van een reeks aannames, gebaseerd op de politieke stand van zaken tot 2012 en de bewegingen die markten en prijzen in Europa tot dat jaar lieten zien.

Graan
De marktvraag naar biobrandstoffen zal een belangrijke rol spelen, maar die de komende jaren veranderen als gevolg van een recent gepubliceerd wetsvoorstel door de Europese Commissie om het gebruik van eerste generatie biobrandstoffen te beperken. De vraag naar EU-diervoeders en levensmiddelen stijgt slechts marginaal, zo wordt verwacht. De vooruitzichten op middellange termijn voor de EU-graanmarkt wordt gekenmerkt door krapte op de markt, veranderende teelt omstandigheden, lage voorraden en prijzen die steeds boven de historische niveaus liggen.

Zuivel
De exportmarkt voor met name Europese zuivelproducten blijft groeien. De melkproductie zal naar verwachting de komende jaren eveneens toenemen. Die groei blijft vooralsnog beperkt door als gevolg van de geleidelijke afschaffing van het quotasysteem in Europa in 2015. De EU-melk productie zal naar verwachting toenemen naar 159,3 miljoen ton in 2022, dat is ten opzichte van 2011 een groei van ongeveer 5%. De vooruitzichten op middellange termijn voor melk en zuivelproducten lijken gunstig als gevolg van de voortdurende uitbreiding van de mondiale vraag. De stijgende wereldbevolking, economische groei, en een toenemende voorkeur voor zuivel producten zullen naar verwachting de belangrijkste drijvende krachten zijn om de EU-uitvoer in stand te houden. De vraag naar kaas en melkpoeder kan het komende decennium fors gaan groeien en wellicht verdubbelen. De toenemende vraag naar kaas komt uit Rusland, Verenigde Staten en landen in het Midden Oosten. De vraag naar melkpoeder uit China, Algerije en het Midden-Oosten zou met 30% toenemen.

Vlees
De vleesconsumptie in Europa zal de komende dalen door een reeks van factoren. Dat komt door onder meer de economische crisis, de oplopende werkloosheid in de EU en steeds strengere voorschriften op het gebied dierenwelzijn (met name in de varkenshouderij). De Europese vleesproductie zal in 2012 en 2013 iets dalen met rond 2%, maar zal zich naar verwachting daarna weer geleidelijke herstellen om 2022 uit te komen op ongeveer hetzelfde niveau als in 2011.

Zie voor meer informatie het rapport Prospects for agricultural markets and income in the EU 2012-2022 op de site van de Europese Commissie.

Bron: LTO Nederland