Wel frisdrank, geen kraanwater op veel scholen

26-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

De helft van alle scholieren zouden meer water drinken als de school dit op een wat aantrekkelijkere manier zou aanbieden op een prominente plek, bijvoorbeeld net als de frisdrankautomaten in de kantine of in de gang. Die wens van de ouders en scholieren staat in schril contrast met de werkelijkheid. Maar 30 procent van de scholen heeft een waterkoeler of kraanwatertappunt in het schoolgebouw staan. Dat terwijl 94 procent van deze middelbare scholen wel een of meerdere frisdrankautomaten heeft staan, zo blijkt uit eerder onderzoek.

Daarom gaat waterbedrijf Vitens het komende jaar 10 watertappunten plaatsen op scholen. Daarnaast wil ’s lands grootste waterbedrijf scholen overhalen om zelf ook kraanwatertappunten te plaatsen om zo bij te dragen aan een gezondere levenswijze van kinderen. Met deze missie staat Vitens dit jaar voor het eerst op de onderwijsbeurs NOT in de Jaarbeurshallen in Utrecht.

Uit onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van Vitens heeft uitgevoerd blijkt dat de missie op flinke bijval kan rekenen van de ouders. Maar liefst 90 procent van de ouders vindt dat er een kraanwatertappunt in het schoolgebouw moet staan, zodat hun kinderen meer water gaan drinken. De kinderen zijn het er iets minder mee eens, maar toch vindt nog steeds maar liefst 77 procent van hen dat de scholen voor een watertappunt moeten zorgen. Ook blijkt dat een derde van de kinderen het vies vindt en daarom geen water drinken, als zij voor het vullen van hun flesje naar het toilet moeten.

Obesitas
Vitens probeert met de kraanwatertappunten op scholen bij te dragen aan een gezondere levensstijl van de scholieren. Overgewicht is een probleem bij scholieren. De verwachting is dat als de huidige groei zich voortzet, in 2015 15 tot 20% obees zal zijn. Deze alarmerende cijfers waren voor de waterbedrijven eerder al aanleiding om zich aan te sluiten bij het JOGG-initiatief (Jongeren Op Gezond Gewicht), een beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Het komende jaar staat JOGG het in het teken van kraanwater.

Donatie tappunten
Scholen kunnen op de onderwijsbeurs een aanvraag doen voor een Join the Pipe kraanwater tappunt bij Vitens. Een tappunt kost de school 2500 euro. Vitens draagt bij door de aansluitkosten voor haar rekening te nemen. Tijdens de onderwijsbeurs verloot Vitens daarnaast 10 tappunten. Scholen kunnen een verzoek om een tappunt neerleggen bij de stand van Vitens op de onderwijsbeurs. Elk Join the Pipe tappunt financiert mee aan een waterproject in Afrika of Azië. Vitens is samen met de stichting Join the Pipe te vinden op standnummer 09.B053. De onderwijsbeurs NOT duurt van 22 t/m 26 januari.
 

 

Bron: Duurzaam Nieuws