Wat is de logistieke kracht van Nederland?

16-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het maakt niet uit of milieukosten en andere maatschappelijke lasten wel of niet in de totale prijs van een verzending worden verdisconteerd. De concurrentiekracht van Nederland ondervindt daar nauwelijks hinder van. Dat zegt een recent rapport van TNO. Maar is dat wel zo?

 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) kijkt voor de overheid naar de kansen voor de logistieke sector op lange termijn (tot 2040). In dit kader worden diverse studies gedaan. Eén daarvan is uitgevoerd door TNO met als centrale vraag: hoe werkt internalisatie van externe kosten uit op de goederenstromen? Anders gezegd: wat gebeurt er als de kosten voor milieu, voor ruimtebeslag, voor sociale aspecten (verbeteren van arbeidsomstandigheden in lage lonen landen) direct worden doorbelast aan de veroorzaker?

Meer returns heeft effect op logistiek

Voor Nicole van Buren, projectleider bij Rli, bestaat hierover weinig twijfel. Kosten worden doorberekend. “Hoe je het ook wendt of keert, we komen steeds meer in een circulaire economie terecht met meer returns en retourstromen. Dat heeft effect op de logistiek. Wat zijn dan de totale CO2 kosten van bijvoorbeeld een iPad? TNO heeft gekeken naar verschillende scenario’s. Eén daarvan is dat Nederland alleen de kosten doorberekent.’

 

Lees hier het volledige artikel op de site van Logistiek