Volgend schooljaar gratis schoolfruit voor 215.000 kinderen

08-04-2013 \\ Innofood nieuws

 
 
Volgend schooljaar kunnen circa 1.150 scholen en daarmee 215.000 kinderen deelnemen aan de EU-Schoolfruitregeling. De afgelopen jaren gingen al ruim een miljoen kinderen hen voor om gezellig met de klas lekker en gezond te snacken. Voor schooljaar 2013-2014 is
een kleine zes miljoen euro beschikbaar, waaraan de EU en het
Nederlandse bedrijfsleven ieder de helft bijdragen.
 
Dankzij de EU-Schoolfruitregeling en de Nederlandse leveranciers van schoolfruit zijn groente en fruit de eerste 20 weken gratis. Basisscholen kunnen zich vanaf 8 april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. Voor scholen die dit jaar hebben deelgenomen gaat de inschrijving op 1 mei open.
 
Het programma start in september 2013. De regeling is bedoeld voor alle basisscholen in Nederland met als doel schoolfruit een structurele plek in het schoolbeleid van basisscholen te geven en kinderen meer kennis bij te brengen over groenten en fruit. Het EU-Schoolfruitprogramma wil de afzet van
groenten en fruit bevorderen en bij kinderen de basis leggen voor goede voedingsgewoonten in de toekomst. Dit is vooral belangrijk omdat het aantal kinderen met overgewicht nog steeds toeneemt.
 
Eén heel jaar schoolfruit
De leerlingen krijgen in een periode van 20 weken gratis drie porties groente of fruit per week; in totaal dus 60 porties. De school heeft een inspanningsverplichting om na de gratis periode de rest van het schooljaar zelfstandig door te gaan met minimaal twee keer per week schoolfruit. Groente of fruit eten moet daarmee een vaste plek krijgen in de school. Dit kan plaatsvinden op basis van een abonnement met een leverancier of doordat ouders groente of fruit meegeven aan de kinderen.
 
Scholen worden vanuit het EU-Schoolfruitprogramma ondersteund bij het vormgeven van een schoolfruitbeleid. Er is ook lesmateriaal voor het digibord ontwikkeld (www.schoolfruitdigibord.nl), afgestemd op de verschillende groepen. Na het schooljaar 2013-2014 bepaalt de school of zij verder
gaat met schoolfruit.
 
Meeste scholen gaan door met eigen schoolfruit activiteit
Na vier jaar hebben al 5.500 scholen in Nederland meegedaan aan het programma. Hiermee is een bereik behaald van ca. driekwart van alle basisscholen en ruim één miljoen kinderen. De strategie van één heel jaar schoolfruit werd in 2012/2013 voor het eerst ingezet en blijkt succesvol te zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat een overgrote meerderheid van 1.230 deelnemende scholen in 2012/2013 na de gratis periode doorgaat met fruitdagen. Zij doen dit overwegend via het oudermodel (85% van de scholen), 4% door middel van een leverancier en 11% op een andere wijze. Bij de
scholen zijn twee of drie fruitdagen in de week het meest populair, met als favoriete fruitdagen dinsdag, woensdag en donderdag. Het programma wordt goed gewaardeerd door bijna alle scholen en ook ouders en kinderen zijn overwegend enthousiast. Dit schooljaar werden 10,6 mln porties
schoolfruit geleverd van in totaal 1.467 ton product groente en fruit. Er wordt voornamelijk fruit geleverd, het aandeel groente beslaat ruim 10%.
 
Leveranciers
Voor het schooljaar 2013/2014 zijn er vijf schoolfruitleveranciers. Zij sponsoren tevens het programma en zorgen er daarmee voor dat het kan worden uitgevoerd. De leveranciers zijn Schoolfruit.nu & The Greenery, Kids & Schoolfruit, Fruitschool, Fruitmoment en Halm Schoolfruit.
 
Aanmelden
Vanaf 8 april kunnen nieuwe scholen zich aanmelden via www.euschoolfruit.nl. Scholen die dit jaar hebben deelgenomen kunnen zich pas vanaf 1 mei inschrijven, omdat nieuwe scholen voorrang krijgen. Voorwaarde is dat de hele school deelneemt aan het programma en dat ze een inspanningsverplichting hebben om na de gratis periode door te gaan met schoolfruit. Bij inschrijving
kiest de school een leverancier waarmee ze wil samenwerken. De inschrijfperiode loopt tot 14 juni 2013. Toewijzing vindt plaats op datum van inschrijving. De gratis levering loopt van 9 september 2013 t/m 14 februari 2014.
 
Samenwerkende partijen
Het Productschap Tuinbouw en Steunpunt SchoolGruiten voeren samen met leveranciers het EUSchoofruitprogramma uit. Het Voedingscentrum, GroentenFruit Bureau en het Ministerie van Economische Zaken ondersteunen het programma.