Voedselketen roept 2014 uit tot ‘Jaar tegen Voedselverspilling’

17-12-2013 \\ Innofood nieuws

De Alliantie Verduurzaming Voedsel roept 2014 uit tot ‘Jaar tegen Voedselverspilling’. De Alliantie wil hiermee bedrijven stimuleren om nóg meer initiatieven te nemen om voedselverspilling tegen te gaan en zo ook de consument bewuster te maken. Bedrijven werken al jaren middels diverse projecten en maatregelen aan het verminderen van voedselverspilling. Deze activiteiten verdienen het om meer bekendheid te krijgen zodat andere bedrijven hiervan kunnen leren en verspilling kunnen terugdringen.

Helpdesk Reststromen biedt bedrijven ondersteuning
Eén van de activiteiten in het ‘Jaar tegen Voedselverspilling’ is het oprichten van een Helpdesk Reststromen in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. De helpdesk is bedoeld als praktische ondersteuning voor bedrijven die aan de slag willen met reststromen en voedselverspilling. Bedrijven vinden bij de helpdesk tips, advies, instrumenten en best practices om hun reststromen te kunnen meten, verminderen en verwaarden. Ook vinden bedrijven er concrete handvaten om consumenten te helpen minder te verspillen, bijvoorbeeld door portieverpakkingen aan te bieden en bewaaradvies te geven. Deze helpdesk wordt aangesloten op het No Waste Network, dat in 2014 wordt uitgebouwd.
  
Bedrijfsleven zet in 2014 een stap extra in de strijd tegen verspilling
‘Verminderen van voedselverspilling is voor ons een zeer belangrijk thema voor verdere verduurzaming van de voedselketen. Voedselverspilling heeft zijn weerslag op onder andere omgeving, milieu en het imago van de voedingssector. Veel bedrijven zetten zich in om verspilling in hun bedrijf en in de keten tot een minimum te beperken en reststromen optimaal te gebruiken. Voedsel verspillen is immers ook geld verspillen. Maar we willen komend jaar nog een stap verder gaan, onder andere door ons ook te richten op bewustzijn onder consumenten,’ aldus Marc Jansen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel.
  
Om verspilling verder terug te dringen, is het belangrijk dat de omvang van en oorzaken voor reststromen in de keten inzichtelijk worden. In samenwerking met Wageningen UR werkt de Alliantie aan uniforme monitoring van en rapportage over cijfers. Andere acties die op stapel staan in het Jaar tegen Voedselverspilling zijn:

  • KHN en Veneca maken een e-learningmodule voedselverspilling waarbij de nadruk ligt op gedragsbeïnvloeding (bijv. portiegrootte).
  • Supermarkten informeren consumenten over hoe minder te verspillen.
  • FNLI en CBL werken binnen Top Instituut Food and Nutrition (TIFN) samen aan waardevolle bestemmingen van onvermijdbare reststromen en aan het voorkomen van bederf in versketens. TIFN is een organisatie die interdisciplinair onderzoek verricht op het terrein van voeding.
  • De Alliantie werkt samen met de Voedselbank om samenwerking tussen bedrijven en Voedselbanken te verbeteren.
  • Succesvolle pilotprojecten en best practices worden opgeschaald door meer bedrijven hierbij te betrekken.
  • De Alliantie stimuleert ketensamenwerking in de achterban door handvaten voor optimalisatie van reststromen te verspreiden onder leveranciers en afnemers.
  • Wettelijke belemmeringen worden geanalyseerd en waar mogelijk aangepakt in samenwerking met de Nederlandse en Europese overheid.
  • Activiteiten en resultaten in Nederland en andere lidstaten worden op Europees niveau gedeeld binnen branche-organisaties.
Gedurende het hele jaar worden de activiteiten onder andere via www.DuurzamerEten.nl en www.nowastenetwork.nl onder de aandacht gebracht.
Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel
In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van landbouw tot consumptie, zich sterk maakt voor zowel een duurzame als rendabele voedselketen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens dier en mileu. Meer informatie: www.verduurzamingvoedsel.nl en www.duurzamereten.nl.