Voeding voor ouderen gemaakt van lupine

12-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het project LupinSilver ontwikkelt voeding voor de ouder wordende mens in de intra- en extramurale zorg met regionale lupine als grondstof. In het project werken een topchef, een cateraar en verschillende kennisinstellingen samen om met extrusie behandelde lupine tot producten te ontwikkelen voor ouderen. De reden is dat functionele voeding voor de ouder wordende mens een groeiend marktsegment is.

 

Meer ouderen

Vanwege de bevolkingskrimp neemt het aantal ouderen in de provincie Groningen relatief snel toe. Het project LupinSilver sluit aan bij de domeinen Healthy Ageing en Agribusiness van de Noordelijke kenniseconomie.

 

Zorgcentrum BCM uit Stadskanaal werkt mee door de producten te testen in expertpanels van ervaringsdeskundigen.

 

Lees hier het volledige artikel in VMT