Vleesconsument kijkt – met matige kennis – naar prijs en kwaliteit

08-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 Als consumenten vlees kopen, dan kijken zij vooral of het vers is, of het er lekker uitziet en of het netjes en schoon gepresenteerd wordt. Zo blijkt uit een Europees onderzoek onder bijna 13.500 mensen naar de vleesmarkt. Naast prijs zijn ook de afkomst (eigen land) en traceerbaarheid van vlees belangrijke factoren.

Op enige afstand volgen voor de Europese vleesconsument de vleessoort (varken, kalf, rund e.a.) of het specifieke vleesproduct. Of vlees biologisch of anderszins dier- of milieuvriendelijk is geproduceerd spelen bij de aankoop een ondergeschikte rol.

Onderzoekers hebben gevraagd welke informatie consumenten (15 EU landen) tot zich nemen. Zo blijkt 68% te letten op de houdbaarheidsdatum en 67% op de prijs. Verder kijkt 48% naar de herkomst (land), 44% naar de producent en 32% naar de ingrediënten. Dan kijkt 26% naar herkomstgaranties, 22% naar welzijn en 21% naar voedingswaarde.
Dan volgt nog informatie over claims (18%), biologisch (18%), GMO’s (17%), over productsamenstelling (12%) en over milieu (12%).

De onderzoekers stellen dat de vleesconsument zich matig informeert. Bronnen van kennis zijn de verpakking (68%) en informatie rond het schap of de vitrine (59%), gevolgd door het winkelpersoneel (56%).
Andere bronnen van kennis over vlees in de 15 landen zijn familie/vrienden (27%), consumentenorganisaties (7%) en maatschappelijke organisaties (6%).

De onderzoekers zien een kloof tussen intenties en gedrag. Veel consumenten zeggen interesse te hebben in ethische aspecten, maar handelen er niet naar. Naast prijsverschil speelt het ontbreken van onderscheidend vermogen een rol.

Zorgpunten voor vleesconsumenten zijn de prijs van vlees, gezondheidseffecten en een (geringe) beschikbaarheid van vlees, dat gemaakt is met extra aandacht voor dierenwelzijn of milieu. Meest tevreden zijn de mensen over beschikbaarheid en hygiënische omstandigheden.

De onderzoekers adviseren het bedrijfsleven een topprioriteit te maken van het meer en beter voorzien in goede consumenteninformatie (en lesprogramma’s) over vlees en de productie daarvan.

 

Bron: Vlees.nl