Vlaamse biologische sector moet meer samenwerken met kennisinstellingen

07-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Verwerkende bedrijven van biologische producten in Vlaanderen kunnen extra innoveren door samen te werken met Vlaamse kennisinstellingen. Dat wordt geconcludeerd in een studie van het agentschap Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Uit een consumentenstudie, die werd uitgevoerd ter ondersteuning van dit IWT-project, blijkt dat de vraag naar biologische producten zeer groot is. Gezondheid is voor consumenten de belangrijkste reden om voor biologisch te kiezen, zo blijkt.
 

BioForum organiseerde op 22 februari in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Flanders FOOD het seminar ‘Kansen voor de biologische verwerking’. Dit seminar vormde de afsluiter van het gelijknamig onderzoeksproject gesteund door het IWT. Vooral in de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers rust nog een enorm potentieel. Doel van het IWT-project is om de innovaties in de biologische verwerking een impuls te geven.

Aan het einde van het project zijn operationele doelstellingen voor de biologische verwerkingssector geformuleerd. Samenwerking met kennisinstellingen is er daar één van. Een tweede doelstelling is het inspelen op het resultaat uit het consumentenonderzoek. Uit een consumentenstudie uitgevoerd in het kader van het project bleek 1 op de 2 supermarktklanten af en toe bewust een biologisch product te kopen. De belangrijkste beweegredenen blijken ‘gezondheid’ en ‘smaak’. Pas daarna worden ‘duurzaamheid’ en ecologische redenen genoemd.

Een andere belangrijke doelstelling is dat biologische bedrijven de pioniersrol op vlak van duurzaamheid kunnen blijven vervullen. De biologische productiewijze zelf is al duurzaam, maar er zijn nog inspanningen voor duurzaamheid die belangrijk zijn en die niet eigen zijn aan deze productiewijze. Die liggen bijvoorbeeld op het terrein van water- en energiemanagement, afvalbeheersing, verpakking en het gebruik van reststromen. Hier kan via innovatie veel in worden bereikt. De reststromen van biologische verwerkers hebben bovendien een meerwaarde want deze bevatten geen residuen. Om dit aspect tot waarde te brengen moet ook samenwerking worden gezocht met kennisinstellingen.

Een rapport van deze IWT-studie verschijnt eind maart 2013.

Bron: BioForum