Vitamine D inname sommige zuigelingen te hoog als gevolg van voedselverrijking

26-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Zuigelingen kunnen te veel vitamine D binnenkrijgen als zuigelingenmelk wordt gecombineerd met verrijkte voedingsmiddelen zoals ontbijtpapjes en kwarktoetjes en het vitamine D-supplement. De inname kan dan hoger zijn dan het maximum dat de European Food Safety Authority (EFSA) heeft gesteld voor vitamine D bij zuigelingen. Het risico op een te hoge dosis geldt vooral voor kinderen die, naast zuigelingenvoeding, op een leeftijd van 7 tot 11 maanden starten met andere voedingsmiddelen. Bij 4 tot 11% van hen is de inname te hoog. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Bij het onderzoek is voor de verrijkte producten en voor zuigelingenvoeding uitgegaan van de gehalten vitamine D die op de verpakking staan aangegeven. In de praktijk is het mogelijk dat deze gehalten hoger zijn. Als wordt uitgegaan van de maximale hoeveelheid vitamine D die wettelijk in zuigelingenvoeding is toegestaan, vallen de cijfers veel hoger uit. Dan kan 23 tot 55% van de zuigelingen het risico lopen te veel vitamine D binnen te krijgen.

Vitamine D is belangrijk voor een goede botontwikkeling. Een te hoge inname kan te hoge calciumconcentraties in het bloed veroorzaken, waardoor onder andere nierproblemen kunnen ontstaan. Nader onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid vitamine D die zuigelingen binnenkrijgen en bij welke dosering daadwerkelijke gezondheidsschade optreedt.

Aanbevelingen
Er zijn meerdere mogelijkheden om het risico op een te hoge dosering te verkleinen. Zo kan het advies over de dosering van het vitamine D-supplement worden aangepast voor zuigelingen die meer dan een bepaalde hoeveelheid zuigelingenvoeding krijgen waar vitamine D al in zit. Dit was vóór 2011 het geval. Ook kan de vitamine D-dosering worden herzien. Andere mogelijkheden zijn aanpassing van het verrijkingsbeleid voor voedingsmiddelen voor jonge kinderen of van het vitamine D-gehalte in zuigelingenvoeding.

Zie voor meer informatie het rapport Vitamine D inname van zuigelingen op basis van huidige voedselverrijking en suppletie-advies: Scenario-analyses op de site van het RIVM.

Bron: RIVM