Vijftigtal bezoekers voor Toekomst Zaaien bij Jan Overesch in Raalte

28-10-2013 \\ Innofood nieuws

Op zondag 20 oktober werd op het biologisch bedrijf Overesch te Raalte met de hand een akker ingezaaid met Lichtkorn rogge. De familie Overesch deed als een van de twaalf bedrijven in Nederland mee aan het internationale project ‘Toekomst zaaien’. Deze wereldwijde actie is in 2006 door twee Zwitserse BD-boeren gestart om burgers actief te betrekken bij het behoud van ons eigen zaadgoed, een gentechvrije landbouw en een vruchtbare bodem. Toekomst zaaien wordt in Nederland georganiseerd door Stichting Demeter (keurmerk bio-dynamisch voedsel), de BD vereniging, stichting Zaadgoed en de Consequente Biobakker. Het draait allemaal om behoud van biodiversiteit en de toename van lokale betrokkenheid van burgers bij wat de boer en de bakker doen.

Het heerlijk zachte weer afgelopen zondagmiddag gaf een speciaal tintje aan dit bijzondere evenement. Een vijftigtal bezoekers kwam op het gemengd veeteelt/akkerbedrijf tezamen. Jan Overesch, biologisch-dynamisch boer legt de bezoekers het doel van deze actie uit: ‘Het zelf telen van voedsel is uit onze cultuur verdwenen. Hierdoor ook onze verbinding met en kennis over de herkomst van wat we dagelijks kopen, bereiden én opeten uit de supermarkt. In de afgelopen eeuw nam de bevolking wereldwijd zodanig toe dat de voedselvoorziening telkens efficiënter werd ingericht. Zowel bij het vee als bij akker- en tuinbouw nam de behoefte toe aan voorspelbare opbrengsten en makkelijk te telen gewassen. Multinationals als Monsanto en Syngenta hebben gaandeweg de hele zaad- en teeltindustrie in hun eigendom gekregen. Dit betekent dat de industrie bepaalt wat wij uiteindelijk eten.’

Dat het ook anders kan werd zondag duidelijk. Na het verhaal van Jan vertrok het bezoek lopend naar een prachtig gelegen beschutte akker. Daar eenmaal aangekomen, mocht jong en oud beginnen met het echte werk. Iedereen kreeg een petje en een zak met een pond lichtkorn rogge. Anno 2013 wordt er ook op biologisch-dynamische bedrijven machinaal gezaaid, maar voor deze dag mag het goudgele graan gestrooid door vele handen van jong en oud, zijn weg naar de vruchtbare akker vinden.

Lees hier het volledige artikel in Biojournaal