Vier miljoen euro voor Gelders kennisinstituut voor sport en voeding

17-01-2014 \\ Innofood nieuws
Gedeputeerde Staten van Gelderland willen 4 miljoen euro beschikbaar stellen voor het oprichten van een kennisinstituut dat zich richt op de ontwikkelingen van innovatieve producten gerelateerd aan sport en voeding. Het college stelt Provinciale Staten voor deze subsidie beschikbaar te stellen. De subsidie wordt verstrekt aan het project Eat2Move dat de kennis en en faciliteiten bundelt van 5 organisaties op het gebied van voeding, sport en topsport in Gelderland. Hierdoor ontstaat een internationaal topcentrum. De innovaties die ontwikkeld zijn voor topsport komen later vaak ten goede aan de breedtesport, waardoor ook andere sporters daar profijt van hebben.

Met Eat2Move ontstaat een consortium van Gelderse universiteiten, Gelderse Vallei ziekenhuis, hogescholen en nationaal-bepalende organisaties op het gebied van sport en voeding die in de provincie Gelderland aanwezig zijn. De activiteiten van dit nieuwe kenniscentrum bestaan uit het doen van verkennend onderzoek, verspreiden van kennis, toepassen in ‘proeftuinen’, en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken.

Het project Eat2Move sluit aan bij de ambities van het programma Gelderland Sport! en de Gelderse ambitie op het terrein van breedtesport en talentondersteuning met als doel om sport en bewegen de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen. De innovaties bieden Gelderse talenten en topsporters binnen de Gelderse kernsporten de kans een voorsprong te krijgen op het vlak van voeding en herstel in hun specifieke trainingsprogramma. Voorbeelden van innovaties die in het verleden voor topsporters zijn ontwikkeld en later voor de breedte sport beschikbaar kwamen zijn hersteldranken en voedingssuplementen

Het combineren van regionale kennis, aanwezig bij universiteiten en hogescholen, met de reeds gevestigde bedrijven en ook nieuw te vestigen bedrijven creërt nieuwe economische kansen en genereert werkgelegenheid in Gelderland in zowel de industrie als bij kennisinstellingen. De expliciete positionering van Gelderland als de provincie op het gebied van sport en voeding moet innovatie-bestedingen aantrekken, het bedrijfsleven ondersteunen en Gelderland als vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijven aantrekkelijker maken. Het Eat2Move consortium verwacht 6 grote bedrijven, 20 MKB bedrijven en 10 startende bedrijven te ondersteunen. Het project loopt tot 2020 en moet daarna zelfstandig functioneren en de kennis op het gebied van innovatie in sport en voeding internationaal doorvertalen. De totale projectkosten bedragen 8 miljoen euro.

Bron: Provincie Gelderland