Via PPE en PVV 3,8 miljoen voor topsectoren onderzoek in 2013

01-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het bedrijfsleven financiert via de Productschappen Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren respectievelijk € 2,6 en € 1,2 miljoen aan topsectorenonderzoeken in 2013. Door deze collectieve aanpak is een co-subsidie van het ministerie mogelijk. Alle voorstellen zijn Publiek Private Samenwerkingen (PPS’en) en zijn inmiddels beoordeeld en uitgewerkt.

Medio april 2013 is voor alle goedgekeurde PPS’en de laatste informatie aangeleverd. Voor de begeleiding van de onderzoeken zal er zo veel als mogelijk bij de bestaande begeleidingscommissies worden aangesloten. Er zal naast de inhoudelijke aanpak ook aandacht zijn voor de begrote kosten en de tijdsfasering waarbij tevens vóór eind van het jaar voor meerjarige onderzoeken een go/no go fase moet zitten. Dit is een essentieel onderdeel gezien het feit dat de productschappen vanaf 2014 geen rol meer kunnen spelen in de financiering.

Sectoroverstijgende projecten
Het sectoroverstijgende project Feed4Foodure bestaat uit twee delen te weten

  • A) meer met minder door efficiënt nutriëntengebruik/ maatschappelijk verantwoorde veehouderij en
  • B) voeding, darmgezondheid en immuniteit (VDI).

De bijdragen van het PVV en PPE zijn gericht op het tweede deel (VDI). Dit onderdeel van Feed4Foodure heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verhogen van de weerstand en algemene gezondheid. Het PVV en het PPE dragen hier beide in 2013 maximaal € 50.000 aan bij.
 

Uit het PPS 1Health4Food worden in 2013 twee projecten opgestart. Voor het project ESBL attributie is de bijdrage vanuit de productschappen van PPE € 93.750 en van PVV € 187.500 (kalf+ varkens). En voor het project diagnostiek ontwikkeling en toepassingen is de bijdrage vanuit het PVV € 100.000.
 

Varkens
Voor de varkenssector zijn de projecten samengebracht in het project “Samenwerkende Varkenshouderijketen”. Het PVV draagt hier in 2013 € 2,1 miljoen aan bij .

Pluimvee
Voor het project Poultry4Food subsidieert het PPE: € 1.003.000.

Konijnen
Voor het project duurzame konijnenhouderij is de totale bijdrage van het bedrijfsleven € 50.000, het PPE draagt hiervan € 40.000 bij, de overige bedrijfsleven bijdrage wordt door Vogely Wildgroothandel opgebracht.

Kalveren
Hoewel deze PPS vooralsnog op de reservelijst staat, is het project ‘Verbeteren transport en opvang van het jonge kalf’ ingediend voor financiering. Het PVV zal bij goedkeuring hier in 2013 maximaal € 125.000 aan bijdragen.

Schapen en geiten
Met de PPS-kleine herkauwers wil de sector een duurzaamheidslag maken op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en medicijngebruik. De volgende onderzoekslijnen worden voor schapen ingezet:

  • (A) het terugdringen van parasitaire resistentieontwikkelingen
  • (B) het verbinden en analyseren van verschillende datastromen voor de primaire ondernemer en sector en
  • (C) monitoren en optimaliseren van het medicijngebruik op bedrijven met kleine herkauwers.

Het PVV zal in 2013 maximaal € 115.000 bijdragen. De melkgeitensector richt zich op het project „Paratuberculose in de melkgeitenhouderij”.

Algemeen
Het Topsectorenonderzoek is een structuur die er onder andere op is gericht om voorstellen voor onderzoek en innovatie te formuleren binnen de zogenaamde gouden driehoek (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen). Daarbij formuleert het bedrijfsleven de onderzoeksvragen, voeren kennisinstellingen het onderzoek uit en is de overheid medefinancier. Door het PPE en het PVV zijn PPS-en ingediend bij de Topsector Agro&Food voor de sectoren kalveren, kleine herkauwers, varkens, pluimvee, konijnen en sectoroverstijgend is voor de hele veehouderij het voorstel 1Health4Food ingediend.
 

 

Bron: PVE