Vertrouwen in levensmiddelenindustrie daalt in 70 procent van de landen

22-06-2015 \\ Innofood nieuws

Amsterdam – Edelman presenteerde vorige week zijn wereldwijde 2015 Trust Barometer-resultaten voor de levensmiddelenindustrie tijdens een evenement in The Edge in Amsterdam, het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld en de nieuwe Nederlandse locatie van Edelman. De resultaten voor 2015 laten dalend vertrouwen zien in de levensmiddelenindustrie in maar liefst 70 procent van de 27 onderzochte landen. Tot de grootste dalers behoren Singapore, Argentinië, Hong Kong, Zuid-Korea en Nederland – waar het vertrouwen van 65 procent in 2014 naar 59 procent in 2015 daalde. De daling van het vertrouwen in deze sector wordt mogelijk veroorzaakt door het tempo waarop bedrijven en de industrie innovaties doorvoeren – 51 procent van de respondenten geeft aan dat dat tempo volgens hen te hoog ligt. In alle landen geniet de levensmiddelenindustrie, ondanks de daling, overigens aanzienlijk meer vertrouwen (62 procent) dan het bedrijfsleven (48 procent).

 

Tijdens de presentatie van de resultaten voor de levensmiddelenindustrie toonde Tish van Dyke, Global Head of Food bij Edelman, dat van de vijf onderzochte sub-sectoren – ‘Retailers’, ‘Manufacturers’, ‘Fast Food Restaurants’, ‘Agribusiness’ en ‘Farming and Fishery’ – ‘Farming and Fishery’ het hoogste vertrouwen (67 procent) geniet. ‘Fast Food Restaurants’ worden het minst vertrouwd (47 procent), maar er ligt een kans voor hen in het hoge aantal ‘zwevende kiezers’ voor deze sub-sector, oftewel respondenten die aangeven zwak of neutraal vertrouwen te hebben.

 

Deze kans geldt overigens voor de gehele levensmiddelenindustrie, die gemiddeld meer dan 60% zwevende kiezers kent, aldus Van Dyke. Retailers genieten het hoogste percentage zwevende kiezers (68 procent). Om vertrouwen te winnen, zou de levensmiddelenindustrie volgens Van Dyke meer moeite moeten doen om deze zwevende kiezers beter te begrijpen – wie zijn zij, wat hebben ze nodig om vertrouwen op te bouwen in de industrie en hoe willen ze betrokken worden. “In een wereld waarin de grenzen tussen marketing en corporate reputatie vervagen, is het noodzakelijk consumenten beter te begrijpen en vooral ook te betrekken.”

 

Vertrouwen en innovatie

Wanneer er gekeken wordt naar innovatie laten de resultaten zien dat opkomende markten meer openstaan voor innovatie dan Westerse markten. Dit geldt echter niet voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Over het algemeen zien de respondenten technologie, groeitargets van bedrijven en hebzucht als de belangrijkste drijfveren voor innovatie binnen de industrie en het bedrijfsleven.

 

Anneloes Roeleveld, European Head of Food bij Edelman, voegt daaraan toe: “Consumenten willen de redenen voor innovaties in de levensmiddelenindustrie begrijpen en zien hoe deze bijdragen aan de maatschappij. Ze verlangen meer transparante communicatie over de drijfveren voor en de impact van innovaties.” Ze vervolgt: “De levensmiddelenindustrie investeert enorm in R&D, maar laat kansen liggen in het vertellen van het verhaal – waar zijn ze mee bezig en waarom? Aanwezigen bij het evenement in Amsterdam bevestigden dit, hoewel zij ook aangaven het nog steeds moeilijk te vinden consumenten te bereiken.

 

Maatregelen voor de industrie om vertrouwen te bouwen

Naar aanleiding van de resultaten ging Van Dyke in op de maatregelen die de levensmiddelenindustrie kan nemen om het vertrouwen op te bouwen: “Als de industrie het huidige vertrouwen van consumenten wil behouden en verder wil versterken, zal het consumenten en andere stakeholders op een transparante en betekenisvolle manier moeten betrekken. Ook de bedrijven die van origine vooral tot de business-to-business (B2B)-bedrijven behoorden, zouden nu meer als business-to-business-to-consumers (B2B2C)-bedrijven moeten opereren, de dialoog aan moeten gaan en moeten communiceren over de waarde die zij aan de maatschappij toevoegen.”

 

Belangrijkste andere bevindingen

·         Vertrouwen in de industrie staat niet gelijk aan vertrouwen in organisaties – dat de industrie op vertrouwen kan rekenen, betekent niet dat dit ook geldt voor organisaties binnen de industrie.

·         69 procent (in Nederland is dit 64 procent) van de respondenten is het ermee eens dat de levensmiddelenindustrie meer betrokken moet zijn bij het levensmiddelenbeleid van hun land – tegelijkertijd vinden respondenten (51 procent; Nederland heeft een score van 41 procent) dat de industrie niet voldoende gereguleerd is.

 

Deze week organiseerde Edelman ook een evenement in België. Gedurende het evenement faciliteerde Edelman Brussel een discussie rondom ‘Vertrouwen, innovatie en voedselveiligheid in de gehele voedselketen’.

 

Over de Edelman Trust Barometer

Deze resultaten voor de voedingsmiddelenindustrie zijn afkomstig uit de Edelman Trust Barometer 2015 – het vijftiende jaarlijkse wereldwijde onderzoek naar vertrouwen en geloofwaardigheid. De enquête is uitgevoerd door onderzoeksbureau Edelman Berland. Het onderzoek bestond uit een twintig minuten durende vragenlijst, die afgenomen werd tussen 13 oktober 2014 en 24 november 2014. De Trust Barometer 2015 werd uitgevoerd in 27 landen onder 27.000 respondenten uit het algemene publiek en 6.000 uit het geïnformeerde publiek (leeftijdscategorie 25-64 jaar). Geïnformeerd publiek werd gedefinieerd als hogeropgeleiden met een inkomen dat in de top 25 procent ligt van mensen in dezelfde leeftijdscategorie uit hetzelfde land. Ze volgen meerdere keren per week zakelijke en nieuwsmedia en publieke beleidsissues.