Verslag Innofood HRM vakgroep bijeenkomst 18/12/18, Pre Pain Oldenzaal

07-01-2019 \\ Overig nieuws

Op dinsdagochtend 18 december vond de Innofood vakgroep bijeenkomst HRM plaats bij Pre Pain in Oldenzaal. Ruim 20 personen woonden de presentatie bij van Gert-Jan Egbrink, cöordinator strategisch beleid van Stichting Consent. 

De ochtend focuste zich op hoe de levensmiddelen branche zich beter kan profileren op de arbeidsmarkt richting jongeren en welke keuzemomenten er daarbij zijn voor onze jeugd.Gert-Jan Egbrink zette helder uiteen, op welke leeftijden er keuzemomenten zijn en waarom er momenteel welke keuzes worden gemaakt.Tevens gaf hij aan hoe dit keuzegedrag richting hun uiteindelijke beroep kan worden beïnvloed. 

Duidelijk werd wel dat, als er niet voldoende ervaringen worden opgedaan en er onvoldoende informatie voorhanden is, veelal wordt gekozen voor het beroep/ de branche van een naast familielid. Een belangrijke mogelijkheid om dit proces te beïnvloeden ten gunste van de levensmiddelenbranche, is middels voorlichting en met name rondleidingen. 

Het is immers van groot belang dat de juiste beroepskeuze wordt gemaakt en talenten niet verloren gaan!

De ochtend werd afgesloten met een rondleiding en aanvullend een gezamenlijke lunch waarbij Peter Worsseling en Jolyn Ruwe als gastheer en gastvrouw werden bedankt voor de gastvrijheid.