Verkoop groente en fruit verdubbelt met appart vakje in winkelwagen

08-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Uit onderzoek is gebleken dat als je in een winkelwagentje een apart vakje creëert voor groente en fruit, er twee keer zoveel groente en fruit wordt verkocht. Door een speciaal vak te maken, gaan mensen het automatisch gebruiken. Dat was een van de voorbeelden die Arne Maas, lector Marketing aan Hogeschool Rotterdam, aanhaalde tijdens zijn openbare les ‘de redenloze consument’, waarin hij aangaf hoe consumenten zijn te beïnvloeden in hun gedrag door op hun automatische piloot in te spelen en hoe marketeers deze kennis kunnen gebruiken om consumenten bewuster en gezonder te laten leven.

Consumenten maken op twee manieren beslissingen. De onbewuste manier is de ‘automatische piloot’ met weinig controle op het denkproces. De tweede manier is de meer analytische manier, waarin op een logische manier wordt nagedacht. Mensen handelen vaak op grond van de onbewuste manier, zoals bij de aanschaf van producten en het afnemen van diensten, en denken daarna pas op een analytische manier na over waarom ze een bepaald product hebben aangeschaft. Door in te spelen op het onbewuste gedrag van consumenten kunnen marketeerd dit gedrag beïnvloeden.

Inspelen op onbewust gedrag
Framing is een belangrijke techniek om in te spelen op het onbewuste gedrag van consumenten. Framing is het op een bepaalde manier presenteren van informatie, door het benadrukken of weglaten van delen van deze informatie. Door de informatie op een bepaalde manier te ordenen, worden consumenten onbewust verleid om een bepaalde conclusie te trekken. Maas behandelde tijdens zijn lezing verschillende voorbeelden. Door bijvoorbeeld op een boek te zetten dat het een bestseller is, wordt het beter verkocht; mensen gaan er dan vanuit dat het goed is. Ook is uit onderzoek gebleken dat mensen meer M&M’s gaan eten als de verpakking doorzichtig is: als je eten ziet, krijg je vanzelf honger.

Deze kennis kan ook ingezet worden om consumenten gezonder te laten eten en duurzamere producten en diensten te laten gebruiken. Als er voetstappen op de grond zijn afgebeeld die naar de trap lopen, en niet naar de ook aanwezige lift, nemen mensen vaker de trap. En als er in een verpakking Pringles om de 10 normale Pringles een rode Pringle zit, stoppen mensen eerder met eten.

Arne Maas gaat zich in het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam bezighouden met de gedragsverandering van mensen op het gebied van groen en gezond. Wat kan de rol van marketing zijn om mensen meer te laten bewegen, gezonder te laten eten en duurzamere producten en diensten te laten gebruiken?

Bron: Hogeschool Rotterdam