‘Verduurzaming voedselketen moet sneller’

03-06-2014 \\ Innofood nieuws

DEN HAAG – Aalt Dijkhuizen, de nieuwe voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en boegbeeld van de topsector Agri & Food, wil tempo maken bij het verduurzamen van voedsel. “De enige toekomst voor de Nederlandse voedselketen is een duurzame toekomst.”

Om deze ambitie te laten slagen is samenwerking cruciaal, betoogde de kersverse voorman maandag, tijdens een bijeenkomst van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gingen in Den Haag met elkaar om de tafel over de voortgang en uitdagingen rondom verduurzaming van de voedselketen.

Wereldspeler
“Nederland is wereldspeler op het gebied van voedsel en voedselproductie. De agrifoodketen wil ook wereldspeler zijn in duurzaam. De enige toekomst voor de Nederlandse voedselketen is een duurzame toekomst: productief, zorgvuldig, transparant en sociaal”, stelt Dijkhuizen. “Het gaat daarbij om samenwerking tussen leveranciers en afnemers, publiek-privaat, maar vooral ook samenwerking tussen bedrijfsleven en stakeholders. Ketens, kennis, creativiteit en een kritische blik zijn de ingrediënten voor verduurzaming van voedsel.”

Bodem
De Alliantie zet in op ‘de bodem omhoog’: dat wil zeggen dat al het voedsel dat via supermarkten, restaurants en cateraars aan consumenten wordt aangeboden, op steeds duurzamere wijze wordt geteeld, verwerkt en gedistribueerd. De prioriteiten in de agenda van de Alliantie en het ministerie van Economische Zaken liggen op verduurzaming van de vleesketen en vermindering van voedselverspilling.

Laat zien
Dijkhuizen sloot zijn toespraak af met de lancering van het vernieuwde DuurzamerEten.nl: een website met informatie over de inspanningen die Nederlandse boeren en tuinders, fabrikanten, retailers, cateraars en horecaondernemers leveren voor verduurzaming en ook over de tegenstellingen binnen verduurzaming – zoals dierenwelzijn versus footprint – waarvoor weloverwogen keuzes noodzakelijk zijn.
“Vertel wat je doet: transparantie en communicatie is een belangrijk aandachtspunt.”

Verband
De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het ketenplatform stimuleert en faciliteert bedrijven bij een rendabele verduurzaming van hun productie- en distributieprocessen en ketens. Door verspreiding van kennis, instrumenten, projecten, door koplopers aan elkaar te verbinden en door de voortgang te monitoren.

 

Bron: Levensmiddelenkrant