Verduurzaming van de specerijenketen in de ‘gewone’ en in de biologische keten

30-11-2016 \\ Innofood nieuws

De laatst gehouden O&K meeting had als thema:

Verduurzaming van de specerijenketen in de ‘gewone’ en in de biologische keten’

De vraag vanuit de deelnemers was hoe we als bedrijven kunnen bijdragen aan biologische en duurzame producten. Vanuit het voorbeeld van specerijen heeft de O&K-vakgroep hier over nagedacht.

 

Aart de With van OFC in Veenendaal (zusterbedrijf van Euroma) gaf een presentatie over biologische specerijen: hoe wordt ervoor gezorgd dat specerijen biologisch genoemd mogen worden, wat houdt de certificering in. Ook werd het verschil verduidelijkt tussen de diverse logo’s die gebruikt worden. Tevens noemde Aart enkele voorbeelden van projecten in landen van oorsprong.

Kees den Uijl (Koninklijke Euroma) gaf een presentatie over duurzame kruiden en specerijen. Euroma heeft – in samenwerking met andere bedrijven – veel initiatieven genomen om de teelt van specerijen te verduurzamen. Te denken valt aan het bijdragen aan de biodiversiteit, watergebruik, arbeidsomstandigheden e.d. De laatste jaren zijn hier veel resultaten bereikt en zijn diverse duurzame specerijen beschikbaar gekomen.