‘Van grond tot mond’

19-07-2013 \\ Innofood nieuws

Vrijdag 5 juli vond bij de familie Zandman in Beerze (gemeente Ommen) de lancering van het cluster Agrofood plaats. Bestuurlijk trekker Ilona Lagas, wethouder gemeente Ommen, typeerde het cluster met ‘van grond tot mond’. Op interactieve wijze zal de agenda van ondernemers in de agro- en foodsector worden bepaald. De ambitie is om over tien jaar de meest innovatieve regio in Nederland te zijn op het gebied van Agrofood. De opzet van het cluster Agrofood is het begin.

Bekijk hier om de foto’s groter te bekijken.

      

                     

  

Opzet cluster Agrofood

Het belang van Agrofood voor Regio Zwolle wordt al langer onderkend, maar waar pak je het op wanneer er zoveel verschillende bedrijven betrokken zijn? Vanuit het onderwijs en kennisverbanden bleek dé oplossing. CAH Vilentum, een ambtelijk trekker van de gemeente Dronten en Ilona Lagas als bestuurlijk trekker zijn in gezamenlijkheid aan de slag gegaan. Brede partijen; ondernemers, technische ondersteuners, banken en accountants werden aangehaakt. Afgelopen maart vond de startbijeenkomst plaats. Het doel van het cluster is om partijen uit de sector bij elkaar te brengen voor innovatie.

Verbindingen

Binnen het onderwijs ligt er een belangrijke uitdaging. Verbinding aanbrengen binnen de sector zorgt voor begrip en groei. Waarom niet een kok stage laten lopen in de agrarische sector, vraagt Ilona Lagas zich af. “Als je als kok weet waar de producten vandaan komen, geeft dat een andere kijk op het product en de toepassing daarvan”. Het werken aan crossovers met andere belangrijke thema’s binnen Regio Zwolle is ook één van de speerpunten van het cluster. Agrofood zal dan de verbindende factor zijn. Een voorbeeld van een crossover kan liggen in de verbinding met het thema toerisme.

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort zorgt voor ontmoetingen, verbindingen en versnellen. Ondernemers kunnen bij Kennispoort terecht voor ondersteuning bij het verder brengen van een vernieuwend idee of innovatie. “Faciliteren van idee naar innovatie” aldus Marius Woldberg, directeur Kennispoort. “Wij kennen de regio en helpen u de juiste partners te vinden”. Kennispoort zal bouwen aan het cluster Agrofood, samen met de regio innovaties verder brengen en werken aan verbindingen binnen de agro- en foodsector.

Ideeën voor onbekende verbanden

Ilona Lagas sprak tijdens de bijeenkomst in Beerze met ondernemers die betrokken waren bij het ‘project Zandman’ over wat volgens hun belangrijk is in de sector. ‘Verantwoord maken van onze grondstoffen’, ‘optimaal produceren’, ‘verduurzamen van het project’ en ‘samenwerken met supermarkten’ werden genoemd. Op de vraag welke ideeën de ondernemers hebben voor onbekende verbanden werden de volgende voorbeelden gegeven: ‘gezonder product bij de consument krijgen’, ‘voor het gebruik van minder water en energie is een netwerk nodig’, ‘samenwerken met onderwijs; jongeren die van school komen succesvol maken voor het bedrijfsleven’ en ‘gezamenlijk werken aan de duurzaamheid van een koe’.

Betekenis van Kennispoort/het cluster Agrofood voor ondernemers

In groepen werd gesproken over de vraag ‘wat kan Kennispoort/het cluster Agrofood betekenen voor ondernemers in de sector in Regio Zwolle?’ Als één van de belangrijke punten werd genoemd het onderwijs; stimuleren/opleiden van professionals voor de sector. Ook de verbinding met onderzoek binnen het onderwijs werd als belangrijk punt genoemd. Aanwezigen gaven ook aan dat het woord ‘poort’ goed gebruikt kan worden om ondernemers verder te helpen. Kennispoort kan ondernemers helpen bij verbreding – hoe kun je als ondernemer groeien? – er zit veel kennis bij ondernemers die niet altijd gedeeld wordt, Kennispoort kan helpen dit inzichtelijk te maken. Verbetering van het imago van de sector bij burgers werd ook als belangrijk punt aangegeven. ‘Snappen wat de consument wil’; waarde creatie, kostprijs, kennis en inzicht wat beweegt  de consument. Snel kunnen werken en schakelen is essentieel voor een eventueel aan te stellen kwartiermaker (hierover op een later tijdstip meer).

Officiële lancering cluster Agrofood

Aan het einde van het programma werd middels het tekenen van een bord het cluster Agrofood gelanceerd. Partijen van het eerste uur tekenden bij hun logo op het bord (zie foto), anderen kregen de gelegenheid om een visitekaartje op het bord te prikken. Daar werd met enthousiasme gebruik van gemaakt. De succesvolle, goed bezochte bijeenkomst (ruim 100 aanwezigen) werd met een lunch met streekproducten afgesloten.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van wat erin het cluster Agrofood gebeurt of heeft u een innovatie die u verder wilt brengen? Stuur dan een mail met uw contactgegevens aan joke@kennispoortregiozwolle.nl. In de november wordt een volgende grote bijeenkomst georganiseerd.

   

Bron: Kennispoort Regio Zwolle