Vakgroep Operations

De vakgroep Operations telt ca. 20 leden, die binnen hun eigen organisatie verantwoordelijk zijn voor het efficiënt en succesvol verloop van dat deel van het productieproces dat is gericht op zgn. waarde toevoegende activiteiten. Dit zijn de operations managers of operationeel managers.

Binnen de vakgroep delen zij hun kennis en kunde over de dagelijkse bedrijfsvoering in de voedingsmiddelenindustrie. De bijeenkomsten (minimaal 5 per jaar) vinden plaats bij de deelnemers op de eigen locatie, waarbij een rondgang door het bedrijf in de regel de meeste gespreksstof oplevert.