Vakgroep Commercie

Doel van de vakgroep commercie is het bouwen aan een actief (food) netwerk, vakgenoten verbinden, kennis en informatie delen en elkaar (inhoudelijk) versterken. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd met een actieve inzet en betrokkenheid van de leden van onze vakgroep.

De vakgroep commercie heeft ruim 20 leden die werken in sales, marketing en/of new-business development.  De bijeenkomsten van deze vakgroep – minimaal 5 bijeenkomsten per jaar – bestaat veelal uit de volgende elementen:

  • korte toelichting door het gastbedrijf (business, relevante ontwikkelingen, uitdagingen)
  • inhoudelijk thema met externe spreker
  • rondje van de zaak (eenieder vertelt kort iets over de laatste ontwikkelingen)
  • netwerkborrel