Vakgroepen

Belangrijke pijlers onder het netwerk van Innofood zijn de vier vakgroepen.

Vakgroep Ontwikkeling & kwaliteit

Doel van de vakgroep ontwikkeling & kwaliteit (O&K) is het bouwen aan een actief (food) netwerk, het verbinden van vakgenoten, het met elkaar delen van kennis en informatie en inspiratie op doen. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd met een actieve inzet en betrokkenheid van de leden van onze vakgroep. De leden – ca. 30 – […]

Lees meer

Vakgroep Operations

De vakgroep Operations telt ca. 20 leden, die binnen hun eigen organisatie verantwoordelijk zijn voor het efficiënt en succesvol verloop van dat deel van het productieproces dat is gericht op zgn. waarde toevoegende activiteiten. Dit zijn de operations managers of operationeel managers. Binnen de vakgroep delen zij hun kennis en kunde over de dagelijkse bedrijfsvoering […]

Lees meer

Vakgroep Commercie

Doel van de vakgroep commercie is het bouwen aan een actief (food) netwerk, vakgenoten verbinden, kennis en informatie delen en elkaar (inhoudelijk) versterken. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd met een actieve inzet en betrokkenheid van de leden van onze vakgroep. De vakgroep commercie heeft ruim 20 leden die werken in sales, marketing en/of new-business development. […]

Lees meer

Vakgroep Human Resource Management

Doel van de vakgroep Human Resource Management (HRM) is het bouwen aan een actief netwerk van professionals die werken in het HRM vakgebied binnen de voedingsmiddelenindustrie en/of met een link naar de foodbranche. We delen kennis en informatie o.a. over de laatste relevante ontwikkelingen op ons vakgebied en inspireren elkaar.  De vakgroep HRM heeft ruim […]

Lees meer