Vakgroepen

De pijlers van de Innofoodorganisatie zijn de vier vakgroepen waarin de Innofoodleden samenwerken:

 

Ontwikkeling & Kwaliteit

Voorzitter: Daniëlle de Bruin

De Vakgroep O&K bestaat uit productontwikkelaars en kwaliteitsmanagers van leden van Innofood. Het doel van de vakgroep is in een vertrouwde groep, geïnspireerd raken, kennis opdoen, netwerken en klankborden zonder commerciële belangen. De bijeenkomsten vinden vijf keer per jaar plaats op donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00, de locatie wordt gerouleerd. Eenmaal per jaar plannen we ook een rondleiding bij een van de deelnemers.

HRM

Voorzitter: Bas Hudepohl

De vakgroep HRM komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar op locatie bij een van de leden. De 35 leden van deze groep zijn allemaal leidinggevenden/beleidsbepalers in hun vakgebied.

De bijeenkomsten staan in het teken van verdieping van actuele vraagstukken gekoppeld aan het zoeken van verbinding om sneller tot oplossingen te komen. Een rondleiding door de productieomgeving van de gast is onderdeel van de bijeenkomst. De opkomst is goed, mede door de actualiteit van het onderwerp de leden en het opdoen van inspiratie.

Deze werkgroep wordt aangestuurd door de voorzitter en drie leden uit verschillende hoeken van het HRM-vakgebied en verschillende achtergronden.

Operations

Voorzitter: Remco Rijsenbrij

De Vakgroep Operations bestaat uit leidinggevenden in de productie binnen voedingsmiddelenbedrijven die lid zijn van Innofood. Het doel van de vakgroep is actuele thema’s en trends te bespreken die nauw gerelateerd zijn aan productie. Zoals nieuwe technologie, (interne-) logistiek, energie- en waterbesparing, besluitvorming rond innovatietrajecten etc. De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers aan de vakgroep en zo mogelijk gelinkt aan het gastbedrijf. Vast onderdeel van de bijeenkomsten is een rondleiding. Tijdens  deze rondleiding licht het gastbedrijf toe op welke manier het gespreksonderwerp in praktijk is gebracht.

De bijeenkomsten vinden vijf keer per jaar plaats op van 15:30 tot 18:00, de locatie rouleert.

Commercie

Voorzitter: Wouter Jansen van Velsen

De Vakgroep Commercie bestaat uit personen die veelal werken op de sales- en marketingafdelingen van bedrijven die lid zijn van Innofood. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Vakgroep is er een inventarisatie gemaakt van waar de behoeften liggen op het gebied van commercie. Het belangrijkste punt is dat de Vakgroepleden van elkaar willen leren over ‘consumer insights’ en handelsmarketing.  De bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats op een woensdag- of donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur.

Voor data en onderwerpen zie de agenda.

Klik hier voor een nieuwsitem over onze vakgroepen

Wilt u in contact komen met een van de vakgroepen, dan kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat via info@innofood.org