Vakgroepen

De pijlers van de Innofoodorganisatie zijn de vier vakgroepen waarin de Innofoodleden samenwerken:

HRM

Operations

Commercie

Ontwikkeling en kwaliteit


Hierbij een algemeen format voor de vakgroepen van Innofood, zodat er aandacht is voor de verschillende aspecten en zo de doelen kunnen bereikt worden.

Buiten dit format is het aan de vakgroepen zelf om er hun eigen invulling aan te geven.

 

DOELEN:
 • NETWERKEN
 • INFORMATIE/KENNIS DELEN EN VERGAREN
 • INSPIRATIE OP DOEN

 

 

WERKWIJZE:

MINIMAAL 5 BIJEENKOMSTEN PER JAAR ORGANISEREN

De vakgroep wordt voorgezeten door de vakgroep voorzitter en bij afwezigheid door de vicevoorzitter.

Vaste agenda punten:

 • Nieuws van bestuur.
 • Wat speelt er in jouw bedrijf. Ruimte om een nieuw product/dienst te laten proeven/zien. Overleg wat we kunnen delen op de app hierover.
 • Onderwerp behandelen uit één van de 7 informatie- en kennisblokken en die in het jaarthema past.
 • Agenda/tips.

 

 

VASTE AFSPRAKEN VOOR BIJEENKOMST:
 • De basis van de vakgroep is vertrouwelijk met als doel om zoveel mogelijk van elkaar te leren en elkaar te versterken.
 • Er zijn geen commerciële belangen binnen de bijeenkomst van de vakgroep. • Eventuele presentaties worden gedeeld onder de deelnemers.
 • Het vakgroep lid heeft actieve input. Door inhoud te geven aan de jaarplanning. En door bijvoorbeeld gastheer te zijn en maximaal aanwezig te zijn.
 • Minimaal1x per jaar is er naast het overleg een rondleiding bij één van de Innofood leden.
 • Gasten/introducée van een Innofood lid mogen mee naar het overleg als het onderwerp ze interesseert, maar enkel bij vooraf aanmelden.
 • Wanneer het vakgroep lid zelf echt niet kan, maar het onderwerp wel interessant is voor het bedrijf dan mag je vervanging sturen, maar enkel bij vooraf aanmelden.

 

 

COMMUNICATIE:

In ieder geval:

 • Uitnodiging bijeenkomst via de Innofood app, Linkedin en website Innofood d.m.v. een landingspagina.
 • Verslagje van de bijeenkomst in de Innofood app, linkedin en website Innofood 

 

 

INFORMATIE/KENNIS:

Op verschillende deelvlakken willen we via de vakgroepen de informatie/kennis delen en vergaren:

1. consument & maatschappij | ontwikkelingen in markt en maatschappij, consumer insights, trends in food, new concepts

2. technologie ontwikkelingen | v.w.b. procestechnologie, verpakkingstechnologie, procesapparatuur, big data

3. voedselkwaliteit en – zekerheid | ingrediënten, additieven, certificeringssystemen, ontwikkelingen m.b.t. quality assurance

4. innovatie | methodieken voor idee generatie, new business modellen, nieuwe technologieën en concepten

5. human capital | inzetbaarheid mensen, opleidingen & training, nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe organisatievormen, organisatiegeluk, omgaan met XYZ generatie

6. beleid overheid en instrumentarium | focus op beleid provincie Overijssel en instrumentarium van de verschillende uitvoeringsprogramma’s

7. Innofood jaarthema

 

 

BUDGET:

Voor het vergoeden van sprekers, huur vergader locatie, vakgroep activiteit is er een budget beschikbaar.

Voor data en onderwerpen zie de agenda.

Wilt u in contact komen met een van de vakgroepen, dan kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat via info@innofood.org