Vakgroep Operations bespreekt verschillen in besluitvorming tussen grote en kleine bedrijven

09-03-2015 \\ Innofood nieuws

Op donderdag 5 maart jl. was de vakgroep Operations van Innofood op bezoek bij Kaamps in Deurningen. Gastvrouw was ons vakgroeplid Femke Nijland. Zij schetste als aftrap van de bijeenkomst de ontstaansgeschiedenis van Kaamps en de bedrijfsfilosofie. Gestart in 1980 als melkveehouderij en 35 jaar later uitgegroeid tot een bedrijf waarin melkproductie, kaasmakerij, horeca en winkelactiviteiten hand in hand gaan. Familie Nijland en vijftig medewerkers zijn dagelijks bezig om binnen deze keten kwaliteit te leveren. Vakgroepleden konden dit op de zogenaamde belevingsboulevard van Kaamps vervolgens in de praktijk zelf zien en ervaren.

Het thema besluitvorming stond centraal op deze vakgroepbespreking. Ontwikkelingen in de foodmarkten gaan razendsnel. Om de boot niet te missen moeten bedrijven hierop inspelen. Hoe neemt een bedrijf beslissingen? Wat zijn de verschillen in besluitvormingsprocessen bij kleinere en grotere bedrijven? In hoeverre speelt buikgevoel  een belangrijke rol of zijn de besluitvormingsprocessen juist rationeel ingericht.

Gastvrouw Femke Nijland schetste de gang van zaken binnen Kaamps. Vakgroeplid Rob Bensdorp schetste als tegenhanger  de gang van zaken in grote foodbedrijven. Binnen Kaamps worden besluiten snel genomen en speelt buikgevoel een belangrijke rol. Dit kan ook omdat beslissers beschikken over een totaaloverzicht. In grotere bedrijven is dit complexer door de veelheid aan specialismen en complexiteiten, waardoor de totale puzzel minder overzichtelijk is.

Aanwezige vakgroepleden gingen aan de hand van deze concrete voorbeelden in discussie over de vraag wat beiden van elkaar kunnen opsteken. Na een uitgebreide en leerzame discussie over dit onderwerp dankte voorzitter Ben Wevers het gastbedrijf Kaamps voor de blik in de keuken. De boeiende bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.