Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

07-08-2013 \\ Innofood nieuws

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep.

Meer overgewicht in lage inkomensklasse

In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent was sprake van ernstig overgewicht. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

(Ernstig) overgewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar) naar inkomensgroep, 2010/2012

(Ernstig) overgewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar) naar inkomensgroep, 2010/2012

Jongeren uit hoge inkomensklasse iets vaker positief over hun gezondheid

Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder dikwijls aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Jongeren (0 tot 25 jaar) met een als (zeer) goed ervaren gezondheid naar inkomensgroep, 2010/2012

Jongeren (0 tot 25 jaar) met een als (zeer) goed ervaren gezondheid naar inkomensgroep, 2010/2012

Lees hier het volledige artikel op de site van het CBS