Uitnodiging werksessie circulaire kunststofkringloop. DENK & DOE MEE!

02-11-2018 \\ Overig nieuws

Meld je aan voor de sessie op 8 november om de eerste concrete stappen naar een circulaire kunststofkringloop vorm te geven en te zetten.

En behoor daarmee tot de koplopers, met invloed op het uitzetten van de circulaire koers. Deelname betekent ook de mogelijkheid voor uw bedrijf om in de spotlight gezet te worden als voorbeeldbedrijf. Het resultaat van dit traject zal op 16 januari in de week van de circulaire economie worden gepresenteerd.

In 2050 wil Nederland circulair zijn, en om dit te kunnen realiseren is een transitie binnen de kunststofsector van groot belang. Het doel is om in 2030 het gebruik van nieuwe fossiele kunststoffen met circa 50% terug te dringen en verbranding van kunststoffen significant te verminderen. Hiervoor moeten bedrijven onder meer van eenmalig naar meermalig gebruik van producten, meer gerecyclede kunststoffen en bio-based kunststoffen inzetten, en producten ontwerpen voor recycling.

Provincie Overijssel is gevraagd een actieve rol te spelen in het realiseren van de circulaire ambities van Nederland door het opstellen van een regionale transitie-agenda te coördineren. Samen met invloedrijke bedrijven en organisaties kunnen de barrières voor een circulaire kunststoffenkringloop in Overijssel worden weggenomen. De voedings – en genotmiddelenindustrie is hierbij een speler van belang.

Wat gaan we doen?

17:45     Inloop (in de ruimte vindt tot 17u een andere bijeenkomst plaats met een borrel na afloop: wij zijn welkom om ons daar bij te voegen)

18:00     Kort welkom en buffet

18:25     Introductie achtergrond en doelstellingen Regionale Transitieagenda Kunststoffen (RTA)

18:50     Werksessie: Knelpunten, oplossingen en projecten identificeren en definiëren

20:45     Next steps

21:00     Borrel

 

Datum & tijd: donderdag 8 november, 18u (inloop 17.45)

Locatie: Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15  8022 AW Zwolle

Aanmelden: Martijn Kerssen Provincie Overijssel, m.kersen@overijssel.nl, 06-10806976.