Grolsch logo Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.

Tweede bijeenkomst Werkgroep Commercie Innofood ‘Gezondheid’

05-11-2014 \\ Over onze leden

Presentatie Bier en Gezondheid

Rondom bier en gezondheid is veel te doen. Grolsch is bezig met het imago van bier en gezondheid en het imago van misbruik van alcohol en gezondheid. Het imago van bier is bij sommige mensen slecht: bierbuiken, rellen, coma drinken etc. Bij anderen is het imago genieten, smaak en gezelligheid. Dat imago draagt Grolsch uit. Het tegengaan van alcoholmisbruik is 1 van de pijlers in het duurzaamheidsbeleid van Grolsch. Dit doen ze door beleid in verantwoorde commerciële communicatie, gedrag van eigen werknemers en het stimuleren van verantwoorde consumptie. Grolsch zet ook in op alcoholvrij en laag alcoholhoudend bier, dit portfolio is in Nederland nog veel minder gangbaar dan bijvoorbeeld in Duitsland.

 

Discussie aan de hand van stellingen

 

Stelling 1: Alcoholarm en alcoholvrij bier moet meer worden gepromoot als volwaardig alternatief voor alcoholhoudend bier.

De meningen over deze stelling waren verdeeld, omdat het vanuit verschillende positioneringen en segmenten benaderd kan worden.

 

Zo kun je bier promoten als alternatief voor alcoholhoudend bier als het bijvoorbeeld wordt weggezet als speciaal bier, de smaak is dan heel belangrijk. Hiermee creëer je een nieuwe doelgroep, maar ook de huidige bierdrinkers zouden dan eens kunnen kiezen voor een alcoholvrij biertje. Voor de alcoholarme bieren, als Radler is het al redelijk gelukt. Het heeft een nieuwe doelgroep voor bier gecreëerd, sommige mensen houden niet van bier maar vinden Radler bijvoorbeeld wel lekker. Ook de huidige bierdrinkers switchen wel eens naar Radler.

 

Als alcoholvrijbier wordt benaderd in de richting van gezondheid, kan het ook gepromoot worden als alternatief voor frisdrank. Frisdrank is ongezond vanwege de vele suikers, alcoholvrijbier is dan een goed alternatief.

 

Ook de suggestie van het geleidelijk verlagen van het alcohol percentage in bier werd gedaan, zoals het ook met het zout in brood is gebeurt.

 

De vraag rees of het bij alcoholvrij bier nodig is om te zeggen dat het bier is met 0% alcohol. Het kan ook als een ander soort drankje weggezet worden, dan hoeft het woord bier er niet aan te pas te komen. Een aantal van de aanwezigen met jonge kinderen heeft vanuit hun kind de vraag gehad of zij een alcoholvrij biertje mochten. In eerste instantie voelt het gek om te geven, maar uiteindelijk hebben zij het toch gedaan. Met het veranderen van de verpakking kan een hoop gedaan worden om dit gevoel te veranderen. De vraag is dan wel of je het alcoholvrije bier wilt positioneren bij kinderen. Grolsch doet dit niet, er blijft 18+ op staan. Aan de andere kant vinden kinderen het juist spannend als er bier op staat. Door kinderen in aanraking te laten komen met alcoholvrij bier vinden ze het misschien later minder spannend om bier te drinken of blijven ze alcoholvrij bier drinken, wordt het ‘normaler’, en je kunt ze voorlichten over alcohol.

 

 

Stelling 2: Sportkantines zouden op zondag, de familie sportdag, geen alcoholhoudende dranken moeten schenken.

Met de actie in deze stelling moet uitgekeken worden voor betutteling. Helemaal als je in zo’n situatie alcoholvrij bier gaat promoten als gezond. Alhoewel de meeste aanwezigen het er wel over eens waren dat dit een goed ding is om te doen. Zulke maatregelen zullen aan het begin misschien stom gevonden worden maar met de jaren en generaties die ermee opgroeien wordt het normaal.

 

 

Stelling 3: Ieder bedrijf moet ‘gezondheid’ als speerpunt opnemen in de MVO visie, zowel voor haar producten als medewerkers.

Meteen rees de vraag: ‘Wat is gezond?’, met het antwoord: ‘Alles met mate’. Uiteindelijk vinden alle bedrijven dit belangrijk, maar er wordt nog niet altijd wat mee gedaan, dit komt nog wel. Ook weer moet er worden uitgekeken voor betutteling. Het stimuleren van bewegen door het geven van clinics in verschillende sporten vanuit het bedrijf is bijvoorbeeld minder belerend, maar wel motiverend.

 

 

Stelling 4: Voorlichting over ‘gezonde’ voeding is een taak van de overheid en gezondheidsorganisaties en niet van producenten van voeding.

Alleen als het gaat om specifieke zaken omtrent ‘gezonde’ voeding ligt de verantwoording bij de bedrijven. Voor een deel ligt de verantwoording bij de overheid, maar uiteindelijk blijven gezinnen en mensen verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. De overheid kan wel invloed uitoefenen op het maken van gezonde keuzes, bijvoorbeeld door middel van de Postbus 51 spotjes. Ook kan de overheid invloed uitoefenen door middel van scholing van kinderen over gezonde voeding. Een idee werd geopperd om ‘Voedingsleer’ als vak te geven en dan al beginnend op de basisschool. Het is goed om jonge kinderen meer te leren over voeding. Een voorbeeld van zulk soort scholing zijn ‘Smaaklessen’, een lesprogramma over eten voor basisschoolleerlingen gebaseerd op het idee van tv-kok Pierre Wind. De vraag kwam meteen of de Innofood-bedrijven dit kunnen oppakken door het promoten van gezonde voeding bij kinderen, door de industrie en scholing te koppelen. Het is goed om gezondheid en gezonde voeding op een positieve manier te benaderen en niet door middel van sancties bijvoorbeeld. Tot nu toe wordt scholing over gezonde voeding te weinig omarmd door bedrijven. Innofood en andere branche organisaties zouden dit meer kunnen ondersteunen door het bedrijfsleven meer te betrekken. Een samenspel tussen overheid, bedrijven en consumenten zou goed zijn om gezonde voeding te promoten.