‘Topsectoren zijn weinig concreet over duurzaamheidsdoelen’

14-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Op 15 januari debatteert de Tweede Kamer over het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Negen topsectoren staan centraal in het innovatiebeleid. De plannen voor de topsectoren op het gebied van duurzaamheid moeten zich nog bewijzen. Veel duurzaamheidsdoelen zijn niet geconcretiseerd. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de topsectoren. Dit concludeert Alterra Wageningen UR na een scan van de topsectorplannen op duurzaamheid.

In 2012 hebben alle topsectoren innovatiecontracten opgesteld. Ze zijn begonnen met de uitvoering ervan. In deze contracten staat veel over duurzaamheid. De topsectoren zien duurzaamheid vooral als het efficiënt omgaan met energie en andere inputs, en het beperken van de uitstoot van CO2 en andere stoffen. Maar het gaat ook om effecten op het totale ruimtebeslag en de druk op het fysieke milieu. Alterra concludeert dat zaken als bio­diversiteit, landschappelijke kwaliteit, ruimtelijke effecten en indirecte effecten elders in de wereld minder aandacht krijgen. Ook ontbreekt het in veel gevallen aan concretisering van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de topsectoren. Voor de topsectoren Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Chemie is duurzaamheid integraal onderdeel van hun maatschappelijke acceptatie. In de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bijvoorbeeld, wordt duurzaamheid wereldwijd gedefinieerd en omvat het milieu- en omgevingsbehoud, klimaatbeheer, verantwoord omgaan met energie, water en grondstoffen, betere arbeidsomstandigheden, armoedebestrijding, afval en verspilling van voedsel. Ook voor de sectoren Energie, Logistiek en Water is duurzaam­heid be­lang­rijk.

Er zijn twee topsectoren, de High Tech en de Creatieve Industrie, die duurzaamheid vooral als een belangrijk toepassingsveld zien. Duurzaamheid is dan ook niet in alle concrete voorstellen opgenomen. Voor de High Tech bijvoorbeeld zijn 15 roadmaps uitgewerkt, waarvan in de helft duurzaamheid als driver of uitdaging wordt genoemd. In de plannen voor de topsector Life Sciences & Health en voor het later toegevoegde top­gebied Hoofdkantoren, speelt duurzaamheid geen rol. Maar voor deze sectoren liggen er volgens Alterra wel degelijk kansen voor onderwerpen als natuur en gezondheid en een goede landschapsinrichting als onderdeel van het realiseren van een innovatief vestigingsklimaat.

Meer informatie is te vinden in het rapport Innovatie en duurzaamheid Effecten van het topsectorenbeleid op de kwaliteit van de groene ruimte op de website van Alterra.

Bron: Alterra / FoodHolland