Topsector gerelateerde studies trekken meer studenten

28-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

In het hoger onderwijs zijn de aan de topsectoren gerelateerde studies sterk in opkomst. Zo trekt de topsector water extra studenten naar de opleiding Maritieme Techniek en heeft de topsector Agrofood een aanzuigende werking op studenten voor de studie Levensmiddelentechnologie.
 
De aan de topsectoren gerelateerde studies weten ook de kwalitatief goede studenten aan te trekken. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren 2012’ (WT12).

Uit het rapport blijkt dat het totale aantal Nederlandse studenten in de afgelopen jaren fors gestegen is, maar deze toename kan vooral op het conto worden geschreven van aan topsector gerelateerde studies. De toename bedraagt ongeveer 20%. Deze studies hebben blijkbaar een grotere aantrekkingskracht dan gemiddeld op de toekomstige student. Het aandeel van studenten in de topsector gerelateerde studies is in 2011 echter nog wel relatief klein, met 9,6% op hogescholen en 12,6% aan universiteiten.

Naast de relatief sterke kwantitatieve groei binnen topsector gerelateerde studies blijken de top 20% studenten op basis van eindexamenresultaten ruimschoots oververtegenwoordigd zijn in studies die geheel of gedeeltelijk gerelateerd zijn aan topsectoren. Deze oververtegenwoordiging lijkt ook nog eens toe te nemen. Blijkbaar trekken dergelijke topsector gerelateerde opleidingen niet alleen meer, maar ook ‘betere’ studenten aan.

Bron: Ministerie van OCW