Topopleidingen werken samen in Praktijkcentrum Procestechniek Oost-Nederland

19-12-2014 \\ Overig nieuws

De opleidingen Voeding van AOC Oost en Procestechniek van het ROC van Twente zijn door de Keuzegids MBO 2015 uitgeroepen tot “topopleiding”. Deze Keuzegids is de enige echt onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt.

In de Keuzegids Mbo wordt jaarlijks van 1.500 opleidingen de kwaliteit beoordeeld en vergeleken. Hierbij wordt gekeken naar studententevredenheid, studiesucces en inspectieoordeel. Dit jaar werd het predicaat “Topopleiding” aan 204 opleidingen toegekend. Meer hierover bij www.keuzegids.org.

Het ROC van Twente en AOC Oost zijn met de twee eerder genoemde opleidingen partners in de vorming van het Praktijkcentrum ProcesTechnologie Oost-Nederland. Samen met de bedrijven uit de Voedingsindustrie en de Procesindustrie willen we de kwaliteit van de opleidingen versterken, het imago van de sector verbeteren en de instroom van vakbekwame arbeidskrachten vergroten.

In dit proces is het een mooi uitgangspunt dat de betrokken opleidingen dit kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen van een externe partij. Dat geeft vertrouwen en biedt toekomstperspectief.

Innofood ondersteunt het initiatief van harte.