Tool voor risicoanalyse in de biologische sector gepresenteerd op Biovak

04-02-2014 \\ Innofood nieuws

 
 
 
Een hulpmiddel om prioriteiten te stellen bij de kwaliteitsborging in de toeleveringsketen van biologische producten. Hierover gaf Ronald van Marlen namens BIOKAP, een project van de Vereniging van Biologische Producenten en Handelaren (VBP), een workshop tijdens de Biovak in Zwolle.
 
BIOKAP heeft als doel de risicobeoordeling en het toezicht in de biologische keten te verbeteren. Middels een database delen de deelnemende bedrijven van BIOKAP resultaten van analyses op residuen bestrijdingsmiddelen van risicoproducten. 
 
Om bedrijven te helpen de risico’s in haar eigen toeleveringsketen beter in kaart te brengen heeft BIOKAP het initiatief genomen om in samenwerking met Précon Food Management een tool te ontwikkelen. De tool helpt bedrijven gestructureerd te kijken naar typische productrisico’s, landenrisico’s en integriteitsaspecten bij haar eigen leveranciers. Bedrijven verkrijgen meer inzicht waar in de eigen toeleveringsketen de grootste risico’s zitten. Hierdoor kunnen zij gerichtere en daarmee effectievere maatregelen nemen.
 
Inmiddels heeft de Duitse vereniging van biologische producenten (AöL) zich aangesloten bij het initiatief en zal BIOKAP tijdens de Biofach in Nürnberg opnieuw presenteren.
 
Marcel Tijhuis