Toezicht NVWA op voedsel scherper met 160 man extra

20-12-2013 \\ Innofood nieuws

Om de slagkracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) te vergroten worden structureel meer mensen ingezet voor toezicht en handhaving. Het gaat dan met name om inspecteurs en dierenartsen. Ook zal er extra capaciteit beschikbaar zijn voor incidenten die zich onvermijdelijk voordoen. Door de inzet van deze interventieteams kunnen de reguliere controles ook gewoon doorgaan.

In totaal komen er 100 structurele en 60 tijdelijke arbeidsplaatsen bij. De NVWA krijgt structureel 33 miljoen euro extra per jaar. Daar bovenop wordt de komende 4 jaar in totaal nog eens 34 miljoen euro geïnvesteerd. De tarieven voor het bedrijfsleven gaan omhoog, waardoor een jaarlijkse bijdrage van 10 miljoen euro wordt gerealiseerd. Dat staat in het plan van aanpak NVWA dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Doel is de taak als toezichthouder toekomstbestendig te maken en het toezicht structureel te verbeteren. De nieuwe aanpak is nodig omdat de opstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en de diverse incidenten de NVWA als toezichthouder van onder meer voedselveiligheid onder druk heeft gezet.

Dijksma: ‘De afgelopen tijd is er te vaak wat misgegaan met ons voedsel. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat zijn voedsel veilig is en wat hij koopt klopt. Fraudeurs worden keihard aangepakt, met hogere boetes. De NVWA kan met meer slagkracht en een nieuw keuringssysteem beter en gerichter controleren op misstanden. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor eerlijk en veilig voedsel, met een toezichthouder die hier bovenop zit en handhaaft.’

Investeren in kennis en kwaliteit medewerkers
Om de capaciteit van de NVWA zo goed mogelijk in te zetten wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van de medewerkers. Het doel is risico’s en onregelmatigheden vroeg te signaleren en risicoanalyses te verbeteren. Om het werk van inspecteurs sneller en makkelijker te maken is het daarnaast noodzakelijk het verouderde ICT-systeem te moderniseren.

Systeem van keuring en toezicht wordt herzien
Het huidige systeem van keuring en toezicht wordt herzien. Het is nu kwetsbaar omdat zowel de keuring als het toezicht gebundeld is en private instanties een grote rol hebben. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt mede op verzoek van Dijksma momenteel de risico’s voor de voedselveiligheid bij de productie en verwerking van en handel in vlees. Dit rapport wordt in februari verwacht. De uitkomsten worden meegenomen bij het herzien van een nieuw systeem van keuring en toezicht.

Zie voor meer informatie het Plan van aanpak NVWA op de site van het ministerie van EZ.

Bron: Ministerie van EZ / FoodHolland