TNO en UMC Utrecht zien allergie-risico voor insecten

05-07-2013 \\ Innofood nieuws

Insecten alternatieve bron eiwit
 

Onderzoek van TNO en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) heeft aangetoond dat mensen met een al aanwezige schaaldier- en/of huisstofmijtallergie risico lopen op een allergische reactie als ze meelwormen gaan eten. Meelwormen, de larven van de meelwormkever, zijn een serieuze kandidaat om gebruikt te worden als duurzame alternatieve eiwitbron voor kip, rund en varkensvlees.
 
TNO en UMC Utrecht zijn daarom een  vervolgonderzoek gestart in samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Uitkomsten van dit onderzoek moet partijen ondersteunen en informeren. Primair ten behoeve van  allergische consumenten, maar ook producenten die meelwormen toepasbaar maken voor humane consumptie en overheden die over de regelgeving gaan, zijn bij de resultaten gebaat.
 
Voedselveiligheid
Voor ieder voedingsmiddel geldt dat de veiligheid ervan zeer belangrijk is. Een van de belangrijkste aspecten van de veiligheid van eiwitten betreft het risico op het ontstaan van allergieën. Met name voedselallergieën hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van de allergische patiënten, hun dagelijks functioneren en kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Hoewel in de Westerse samenleving het eten van insecten nu nog relatief ongebruikelijk is, bieden insecten veel voordelen als alternatieve en duurzame eiwitbron. De Verenigde Naties zien insecten ook als deeloplossing tegen ondervoeding in de wereld.
 
Het onderzoek
In het onderzoek van TNO en UMC Utrecht eten mensen met een schaaldier- en/of huisstofmijtallergie, of mensen met een meelwormallergie doordat zij met meelwormen werken, een meelwormproduct. Vervolgens wordt gekeken of er een allergische reactie optreedt. Daarnaast wordt onderzocht of mensen met een meelwormallergie ook allergisch kunnen worden voor schaaldieren en huisstofmijt.
 
Met de resultaten uit dit onderzoek over risico’s op allergische reacties van meelworm wordt er een belangrijke stap gezet in het onderbouwen van de veiligheid van insecten als toekomstig eiwitbron in onze voeding. 
 
De resultaten worden half 2014 verwacht.