Themabijeenkomst ‘Concurrentieel voordeel door innovatie in Food Packaging’ groot succes – NU MET PRESENTATIES

03-10-2013 \\ Innofood nieuws

 
Op donderdag 26 september vond de Themabijeenkomst ‘Concurrentieel voordeel door innovatie in Food Packaging’ plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Innofood in samenwerking met DéDutch structural foodpackaging&engineering, Universiteit Twente (UT) en FOODFUTURE.
 
 
Na de lunch opende Rob Snel, voorzitter van Innofood, de bijeenkomst in het Virtual Reality Laboratory (VR-Lab) van de UT in Enschede.  Roy Damgrave gaf hierna een introductie en toelichting van het VR-Lab. Het VR-Lab wordt gebruikt als conventionele werkplaats, waar beslissingsprocessen met verschillende stakeholders worden gefaciliteerd door gebruik te maken van de laatste audio- en videotechnologieën.
 
Daarna mocht iedereen zelf aan de slag in het lab. Er waren verschillende sessies waarin probleemvraagstukken over voedingsverpakkingen voorgelegd werden.
 
Sessie 1: Brainstorm verpakkingsvraagstukken voor de toekomst
Deze brainstormsessies voor projecten worden in het VR-Lab vaak aan het begin gedaan. Er wordt eerst gediscussieerd over het probleem en daarna worden de mogelijke oplossingsrichtingen besproken door middel van de gaming tafels. Tijdens deze sessie werd er gebrainstormd over verpakkingsvraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen. Voordeel van de gaming tafels is dat je snel je informatie kan delen in de vorm van bijvoorbeeld steekwoorden, plaatjes, internetpagina’s en schetsen, wat een mooie mindmap oplevert.
 
 
 
Sessie 2: co-create the future of metal packaging
Tijdens deze sessie was de opdracht om samen nieuwe toepassingen voor metalen verpakkingen te bedenken. Met de gaming tafel kon een schets gemaakt worden van deze nieuwe toepassingen van metaal en het was hierbij mogelijk om allemaal in één tekening te werken. Deze setting is vooral erg handig als je op afstand met elkaar wilt samenwerken, bijvoorbeeld wanneer een werktekening of concept beoordeeld moet worden. Deze setting zorgt ervoor dat een ‘normale meeting’ zo goed mogelijk wordt nagebootst.
 
 
Sessie 3: De soepverpakking van de toekomst, informatie structureren
In deze sessie werden met behulp  van een touch tafel en touch scherm soepverpakkingen kwalitatief gerankt op aspecten die de groep zelf gekozen had. Het voordeel hierbij is dat het ranken visueel gebeurt zonder dat er een waarde aan gehangen hoeft te worden. De verschillende conceptverpakkingen werden op de touch tafel verdeeld in een kwadrant van telkens twee assen, waarop belangrijke beoordelingsaspecten stonden. Op het grote scherm was daarna de complete uitkomst zien. Door voldoende aspecten in de kwadranten te behandelen kreeg je een idee van de concepten die er telkens uit springen, zonder te verzanden in kwantitatieve meetmethodes
 
Sessie 4: 3D printen
Ook was er nog een sessie over 3D printen waarin Tom Vaneker een toelichting gaf.3D printen is een gevestigde technologie in rapid prototyping die nu andere toepassingsgebieden aan het veroveren is. Meest sprekende voorbeeld voor de voedselindustrie is natuurlijk geprint voedsel.
 
Na alle activiteit in het VR-lab verplaatsten de deelnemers aan de bijeenkomst zich naar The Gallery, het oude Chemische Technologie gebouw van de UT dat in een nieuw en modern jasje gestoken is. The Gallery vormt een centrum voor innovatieve bedrijven, waarbij kennis een grote rol speelt.
 
Making Products Talk
In The Gallery gaf multidisciplinair ontwerper Liesbeth Ronden een boeiende presentatie. Vanuit haar bureau Liesbeth Ronden Creative Packaging Design ontwerpt zij verpakkingen die producten laten spreken: ‘Making Products Talk’. Een beeld zegt namelijk meer dan 1000 woorden. Liesbeth begon met een persoonlijk verhaal over zichzelf. Haar afkomst, haar dromen, opleiding en ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ze nu echt doet wat ze leuk vindt en waar haar hart ligt: het ontwikkelen van visuele concepten voor merken. Zij gaat samen met haar klanten een proces aan waarin zij met haar zintuigen de kernwaarden van haar klanten vertaalt naar concepten, die weer het uitgangspunt vormen voor een verpakkingsontwerp.
 
 
 
Liesbeth laat producten spreken door verpakkingen zo te ontwerpen dat ze uitnodigen tot zintuiglijke waarnemingen: ‘Hear Me’, ‘See Me’, ‘Smell Me’, ‘Taste Me ‘, ‘Touch Me’. Een verpakking moet zo ontworpen zijn dat de consument het product wil ervaren: vasthouden, voelen, open maken, er naar kijken, eraan ruiken of proeven. In de voedingsmiddelenindustrie heeft Liesbeth een breed scala aan opdrachtgevers, waaronder De Natuurhoeve, Albert Heijn, De Banketgroep, Mora, Lebokaas, Iglo, Spontin, C1000, Lidl, Etos, Springvalley (FR), Motion3, JustNuts. 
 
The future of metal packaging
Hierna gaf Roland ten Klooster een presentatie over de toekomst van metaalverpakken in het prachtige Grand Café van The Gallery. Eerder op de middag hebben een aantal deelnemers zich met dit vraagstuk beziggehouden in sessie 2 in het VR-Lab. Maar ook afgelopen zomer is hieraan gewerkt door een aantal studenten. Zij kregen de opdracht om een trendy, ready to (h)eat premium metalen verpakkingsconcept voor Food en/of Seafood te ontwerpen. Hiervoor hadden een aantal heel creatieve ontwerpen bedacht zoals:  een steam can voor John West, waarbij de vis in de verpakking zelf verwarmd kan worden op de barbecue; een verpakking voor kaasfondue waaruit direct gefonduud kan worden; en cakebeslag in een blik met top seal dat dus alleen nog maar de oven in hoeft.
 
 
European Packaging Gallery
Vervolgens vertelde Marc Oude Luttikhuis over de European Packaging Gallery (EPG). Met deze bijeenkomst is ook het startschot gegeven voor het EPG-platform, dat een samenwerking is tussen de UT (Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Werktuigbouw en Industrieel ontwerp en de vakgroep Design, Production en Management waaronder de leerstoel Packaging Design and Management valt) en DéDutch, waarvoor Oost NV samen met Kennispark het projectplan heeft uitgewerkt.  De bedoeling van dit initiatief is om rondom Enschede een packaging community te vormen waarin studenten en experts van de universiteit en bedrijven samenwerken aan Food Package innovaties.
Er is namelijk nog veel te winnen op het gebied van verpakkingen, denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en gebruiksgemak. Maar ook spelen verpakkingen een steeds grotere rol in het onderscheidend maken van producten. Door samen te werken met Innofood worden ook de bedrijven in dat netwerk aangesproken, de UT kan dan met hen samenwerken om zo de kennis die er is over verpakkingen concreet te gebruiken bij de bedrijven. Het levert de bedrijven dus ook veel op. Innofood-voorzitter Rob Snel beëindigde de bijeenkomst dus ook met een oproep aan bedrijven om mee te werken binnen het EPG-platform. Het is een unieke kans dat de UT zich zo openstelt met kennis over food packaging. Bedrijven kunnen hier concurrentieel voordeel door behalen. Ook kunnen de bedrijven kennisvouchers aanvragen bij de provincie Overijssel en deze bijvoorbeeld gebruiken voor deelname aan het EPG-platform.
 
Tekst: Judith Hulst

Foto’s: Rikkert Harink