Test moet effect voeding beter meetbaar maken

20-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Voeding kan mensen helpen langer gezond te blijven. Onderzoeksinstituut TNO werkt aan nieuwe methoden om die gezondheidseffecten te meten, gebaseerd op het aanpassingsvermogen van het menselijk lichaam.

Door het stimuleren van een gezonde leefstijl is in de huidige maatschappij grote gezondheidswinst te boeken. Voeding vormt een belangrijk onderdeel van onze leefstijl, maar die rol is moeilijk in cijfers uit te drukken. De European Food Safety Authority (EFSA) kijkt nu nog met een ‘farmaceutische blik’ naar gezondheidsclaims van voedingsmiddelen, waardoor gezondheidsclaims op producten meestal niet worden toegestaan, meldt een artikel in TNOTime.

Met een nieuwe kijk op gezondheid, die uitgaat van het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderingen, zijn die gezondheidseffecten beter meetbaar te maken, verwacht TNO. Niet de afwezigheid van ziekte, maar de veerkracht van het menselijk lichaam wordt dan gebruikt als maat om de gezondheid te bepalen. Samen met het bedrijfsleven gaat het onderzoeksinstituut de nieuwe methoden verder ontwikkelen en uittesten.

Challenge tests

Om het aanpassingsvermogen van mensen te meten, gaan de tests uit van de natuurlijke reactie van het lichaam op een alledaagse belasting, de ‘challenge’. Dat kan bijvoorbeeld de inname van een hoge dosis suiker zijn, of een intensieve lichamelijke inspanning. Door te kijken hoe snel iemand na deze verstoring weer in evenwicht is (homeostase), meet je de veerkracht van het lichaam.

Preventieve rol voeding

Het TNO-project richt zich op de rol die voeding bij preventie van ziekte kan spelen. Om mensen bewust te laten worden van hun voedingsgedrag, zijn interactieve e-healthsystemen bedacht. Daarnaast leveren gegevens over de activiteit, hartslag en glucose in de urine informatie over de gezondheid van deelnemers. Met de ‘challenge-tests’ kan men daarna meten of mensen gezonder zijn geworden, oftewel of ze meer veerkracht hebben gekregen. Ook richt het onderzoek zich op specifieke voedingsproducten voor bijvoorbeeld diabetici.

Gezondheidsclaims?

Gestandaardiseerde onderzoeksmethoden, op basis van de challenge-tests, kunnen fabrikanten mogelijk helpen bij het wetenschappelijk onderbouwen van gezondheidsclaims. Voordat een product als ‘gezond’ aangemerkt mag worden volgens de EFSA, moet dat immers voldoende bewezen zijn. Consumentenorganisaties zijn krtitisch over het vermelden van gezondheidsclaims op voedingsproducten, consumenten worden volgens hen misleid door lege of onware claims op de verpakking of in reclame.

 

Bron: Groen Kennisnet