TechYourFuture: jong geleerd….

24-09-2019 \\ Innofood nieuws

TechYourFuture organiseert diverse projecten om bij te dragen aan een oplossing voor het tekort aan technisch personeel in de regio.

We weten uit onderzoek dat kinderen al op jonge leeftijd beginnen met het uitsluiten van bepaalde beroepen en sectoren. Dit komt vaak door misvattingen, stereotype verwachtingen, een eenduidig beroepsaanbod en oriëntatie daarop. Het is daarom wenselijk om kinderen te laten kennismaken met een breed en divers aanbod van (technische) beroepen, bijvoorbeeld door middel van bedrijfsbezoeken. Die kosten echter veel tijd om te organiseren, en leerlingen zien alsnog maar een paar bedrijven tijdens hun schoolloopbaan.

Virtual Reality als uitkomst: Win-win situatie

Scholen zijn erg gebaat bij deze aanpak voor bedrijfsbezoeken. Op basis van deze VR beelden kunnen kinderen namelijk, plaats- en tijdsonafhankelijk, kennismaken met een scala aan bedrijven. Vervolgens maken ze een bewuste keuze voor een live bezoek aan één van die bedrijven. Door deze manier van ‘voorsorteren’ zullen de kinderen meer interesse hebben in het gekozen bedrijf, waardoor het bezoek effectiever is. De doelgroep waar wij ons binnen dit project op richten is basis- en voortgezet onderwijs (met name vmbo). In een later stadium willen wij de VR-bedrijfsbezoeken ook inzetten in het mbo. De VR-video kan daarnaast door het bedrijf ook ingezet worden voor het werven en selecteren van technisch personeel.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar (technische) bedrijven die zich graag voor het onderwijs inzetten, en jongeren een kijkje binnen hun deuren willen geven middels dit innovatieve project. Wij komen graag een keer bij jullie langs voor een oriënterend gesprek. Geïnteresseerd, of meer weten? Neem contact op met Miriam Knoef | m.j.knoef@saxion.nl.