Tachtig deelnemers gezocht voor een kosteloze Meet & Eat in de Twentsche Foodhal te Enschede

22-09-2017 \\ Overig nieuws, Uit onze regio

Op donderdagavond 19 oktober organiseert Natuur en Milieu Overijssel in het kader van de Dutch Agri Food Week een Meet & Eat in de nieuwe nog niet geopende Twentsche Foodhal te Enschede. Een Meet & Eat is een volledig verzorgde thema avond bestaande uit een tweetal lezingen, een drie-gangen diner en een interactieve discussie.  Het thema van deze Meet & Eat is het verduurzamen van ons voedselsysteem. Bent u geïnteresseerd in het thema de boer als buur, eten uit de streek of duurzaam voedsel en houdt u van lekker eten en van een discussie op niveau? Meldt u zich dan nu aan via deze link. Voor deze kosteloze avond zijn 80 plaatsen beschikbaar.

Tijdens interactieve discussie gaan een aantal sprekers (zowel ondernemers als consumenten) hun innovatieve product of idee pitchen omtrent het thema. U als deelnemer kan met de pitchers in gesprek gaan over het innovatieve idee of product. Wat vindt u goed aan het idee? Is het idee volgens u realistisch? Zijn er aspecten die naar uw inzicht nog ontbreken? Allerlei suggesties en tips kunnen tijdens deze uitwisseling geboden worden. U zorgt voor nieuwe inzichten en brengt de pitcher weer een stapje verder bij de realisatie van zijn/haar idee. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan het verduurzamen van ons voedselsysteem.

Programma Agro&Food   
Met deze Meet & Eat vragen we aandacht voor het Agro&Food programma van provincie Overijssel. In dit programma zijn 6 thema’s opgenomen voor de innovatie van het Overijsselse landbouw- en voedselsysteem. De Meet & Eat speelt in op de thema’s “Waardevolle Voedselketens” en “De Boer als Buur”. Belangrijk aspect van deze bijeenkomst is dat Agro & Foodondernemers in contact komen met consumenten en geïnteresseerde burgers. Door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring willen we het programma verrijken.

Interactieve discussie      
Tijdens de Meet & Eat gaan een aantal Agro&Food ondernemers hun innovatieve product of idee pitchen omtrent het verduurzamen van ons voedselsysteem. Deze ideeën kunnen onder andere gaan over:

– Eten uit de natuur (o.a. voedselbossen)

– Eten uit de buurt (weinig kilometers)

– Voedsel uit een bepaalde streek zoals Twente (goed verhaal, goed voor het landschap)

– Groene eiwitten (vleesvervangers reduceren CO2)

– Puur eten (transparante kwaliteit, schoon milieu)

– Biologische productie (gezonde keuze en goede bodem)

– Voedselverspilling (verkleinen voedselvoetafdruk, bewust kopen)

Opgave
Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meedenken over het verduurzamen van ons voedselsysteem? Schrijf u dan voor 4 oktober in voor de Meet & Eat via deze link. Gedurende deze avond is er plek voor 80 personen, wij selecteren de deelnemers op basis van motivatie voor deelname. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Desondanks verwachten we van de deelnemers een inhoudelijke inbreng in de avond en een actieve deelname bij de interactieve discussie.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de Meet & Eat neem dan contact op met Anne-Floor Zuurbier.