Supermarkten gaan aanvullende garanties vragen rond vlees

13-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Supermarktbrancheorganisatie CBL komt medio mei met voorstellen voor strengere inkoopeisen voor varkensvlees en kip. Nederlandse supermarkten willen aanvullende garanties rond het vlees dat zij verkopen. De eisen gaan volgens CBL directeur Jansen verder gaan dan de eerdere ‘Brabantse’ afspraken tussen veehouderij en supermarktbranche in het Verbond van Den Bosch. Er is vooral aandacht voor dierenwelzijn, maar er worden ook extra voorwaarden gesteld aan watergebruik, CO2-uitstoot, mestverwerking en antibiotica. De eisen worden opgenomen in de ketensystemen IKB en Global-GAP.

 

Het CBL wil de inkoopeisen in overleg met de producenten invullen. Daarnaast wordt er ook gesproken met LTO, verwerkende bedrijven, de Dierenbescherming, Natuur & Milieu maar ook met actiegroepen als Milieudefensie en Wakker Dier.

Eisen voor Nederlandse veehouderij
De supermarkten willen een nieuwe standaard creëren voor de Nederlandse veehouderij. Het aparte keurmerk voor biologisch vlees blijft, maar het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming wordt wellicht overbodig, denken de supers. Veehouders zouden tot 2020 de tijd krijgen om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Hoe en waar de extra eisen van de supermarkten verrekend worden, is volgens Jansen in principe een zaak van de markt. Maar er wordt volgens het CBL nog wel bekeken hoe extra kosten voor de veehouder ‘in de keten’ opgevangen zouden kunnen worden.

 

Bron: KNS