Succes door duurzaamheid

07-03-2017 \\ Innofood nieuws

CO2-footprint, water-footprint, klimaatdoelstellingen – steeds meer wordt er over het thema Duurzaamheid gesproken. Ook de voedingssector krijgt hier steeds meer mee te maken.

De stijgende vraag van consumenten naar betere kwaliteit en veilig voedsel onderstreept de noodzaak om voedsel transparant en duurzamer te produceren. Wat betekent dit concreet voor mijn bedrijf en hoe kan ik van deze ontwikkelingen profiteren?

Als u kunt achterhalen hoe duurzaam uw huidige product / proces is, wordt het mogelijk om alvast aan duurzaamheid te werken en daarmee een voorsprong te creëren in de ontwikkeling en regelgeving met betrekking tot duurzaam voedsel.

Door een levenscyclusanalyse (LCA) te doen, wordt de totale milieubelasting van een product (zoals bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik en de aantasting van de ozonlaag) bekeken – van grondstofwinning en productie tot en met gebruik en afvalverwerking. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om processen te verbeteren en klanten te informeren die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.

Bent u een vertegenwoordiger van een kleine of middelgrote onderneming gelegen in een van de INTERREG 5a regio’s, dan komt u in aanmerking voor een duurzaamheidsanalyse ter waarde van 9.000 euro plus een directe vergoeding voor dataverzameling. Het project wordt gefinancierd in het kader van het subsidieprogramma FOOD2020.

 

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van LCA experts Ecomatters.