Subtiele gezondheidseffecten groente aangetoond via nutrigenomics

25-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Onderzoekers van TNO zijn er, met een innovatieve nutrigenomics-aanpak in geslaagd om de subtiele gezondheidseffecten van groente aan te tonen. De uitkomsten ondersteunen de aanbeveling van de Gezondheidsraad om 150 tot 200 gram groente per dag te eten. Het onderzoek is in mei 2013 gepubliceerd in het vooraanstaande vakblad Genes and Nutrition.
 

Veel groente eten is gezond, zo komt uit grootschalig epidemiologisch onderzoek naar voren. Hoe en in welke mate een hoge groenteconsumptie aandoeningen als hart- en vaatziekten, kanker en diabetes kan helpen voorkomen, daarover zijn wetenschappers het nog niet eens. Groente bevat veel verschillende stoffen, elk met hun eigen subtiele gezondheidseffecten. Het is moeilijk te bepalen welke stof precies verantwoordelijk is voor welk effect. Bij veel epidemiologische studies is bovendien onduidelijk waaraan de gevonden gezondheidseffecten zijn toe te schrijven: aan het eten van groente of aan een algemene gezonde leefstijl.

Onderzoekers van TNO werken aan een nutrigenomics-aanpak die de subtiele gezondheidseffecten van voedingsmiddelen meetbaar maakt. Om deze methode te toetsen, voerden zij een interventiestudie uit onder 30 mannen. De deelnemers aten volgens een gerandomiseerd schema tweemaal 4 weken ofwel 50 gram ofwel 200 gram groente per dag. Ze kregen telkens voor een week verse en blikgroente mee naar huis en mochten zelf kiezen op welke dag zij welke groente aten. Elke 4 weken stonden zij bloedmonsters en een stukje vetweefsel af.

De onderzoekers analyseerden de monsters niet alleen op klassieke biomarkers, maar bepaalden ook de gehaltes aan grote aantallen metabolieten en genen. Bij de interpretatie van de gegevens gebruikten ze geavanceerde software voor bioinformatica- en netwerkanalyse. Hiermee konden zij, op basis van bestaande wetenschappelijke inzichten, verbindingen leggen tussen moleculaire en klassieke biomarkers. De onderzoekers konden dankzij de nieuwe aanpak de effecten van groenteconsumptie aantonen op het energiemetabolisme, ontstekingsprocessen en de mate van oxidatieve stress in het lichaam.

De interventiestudie van TNO maakt deel uit van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma Gezonde Voeding, gefinancierd door de Nederlandse overheid. Hierin ligt de nadruk op het meten van gezondheidseffecten via nutrigenomics-technieken en ‘challenge testen’. Ook op internationaal niveau werkt TNO actief aan het onderwerp, onder meer via het NutriTech-project dat TNO coördineert. Dit initiatief is gericht op de inbedding van innovatieve methoden in onderzoek naar de gezondheidseffecten van voeding. Aan het project, dat in januari 2012 van start is gegaan, nemen 23 kennisinstellingen en universiteiten van over de hele wereld deel. De Europese Commissie ondersteunt NutriTech met 6 miljoen euro.

Bron: TNO