Subsidie voor ‘Proeftuin voeding in de zorg’

17-12-2013 \\ Innofood nieuws

De Alliantie Voeding start het project ‘Proeftuin voeding in de zorg’ met een subsidie van de Provincie Gelderland. Met deze Proeftuin wil de Alliantie Voeding voedingsinnovaties voor de zorg stimuleren en gezondheidwinst bevorderen. Bedrijven kunnen in de Proeftuin met de juiste kennis en partners innovaties ontwikkelen en toetsen.

De vergrijzing, de toename van chronische ziekten en overgewicht bieden grote uitdagingen aan het bedrijfsleven en de zorg. Innovaties om met voeding en bewegen gezondheid te bevorderen spelen een cruciale rol in (secundaire) preventie. Voor bedrijven is het belangrijk om in een vroeg stadium te weten hoe het innovatieproces in de zorg succesvol doorlopen kan worden.

In het project wordt een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan brengt het proces in kaart dat doorlopen wordt alvorens een voedingsinnovatie in gebruik kan worden genomen. Het gaat om het testen, valideren en doorontwikkelen van nieuwe innovaties. Ook wetenschappelijke en medisch-ethische aspecten worden meegenomen in het proces.

De ‘Proeftuin voeding in de zorg’ stimuleert de ontwikkeling van nieuwe concepten en producten om de gezondheid te bevorderen’, vertelt M. Menkveld, coördinator van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. De Proeftuin maakt het bedrijven makkelijker kennis te verkrijgen en innovaties te testen in de zorg en zo de kans op succesvolle marktintroducties te vergroten. De Alliantie Voeding bundelt in de Proeftuin de wetenschappelijk kennis van Humane Voeding van Wageningen Universiteit met de medische- en praktijkkennis van Ziekenhuis Gelderse Vallei en haar verzorgingsgebied.

De Proeftuin zorgt voor interactie met bedrijven in de (Gelderse) topsectoren Food en Health. Hiermee wordt idee ontwikkeling gestimuleerd. In de Proeftuin zullen een aantal pilotprojecten met MKB worden ontwikkeld. De Provincie Gelderland subsidieert het project ‘Proeftuin voeding in de zorg’ met een bedrag van 200.000 euro voor 3 jaar. Met dit project van de Alliantie Voeding versterkt de Provincie Gelderland de innovatie structuur voor Food en Health.

Vragen? Neem contact op met de Alliantie Voeding.

  

Bron: Alliantie Voeding